Program LAM 2020

På fjellet

Clarion Hotel The Edge, Tromsø 7. og 8. mars 2020

Fredag 6. mars

13.00 – 19.00 Busstur i nærområdet rundt Tromsø med gårdsbesøk

Lørdag 7. mars

08.30

10.15

10.15 - 11.00
 

Registrering / besøk i utstillingene

Kulturelt innslag

Åpning av LAM 2020 ved fylkesmannen i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker og ordstyrer Morten Fredriksen

 

Fôring og fôrdyrking

Sauen i utmarka

11.30 - 12.10

Det ideelle grovfôret til sau og aktuelle strategier for å dyrke det, v/ grovfôrkoordinator Ragnhild Borchenius, Norsk Landbruksrådgiving,  sauebonde Kjell Erik Berntsen, Rennebu og fagsjef småfe Finn Avdem, Nortura

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og skjøtsel, v/ seniorrådgiver Yngve Rekdal, NIBIO

12.20 - 13.00

Hvordan redusere prisen på grovfôr - tiltak som monner, v/ seniorforsker Håvard Steinshamn, Nibio

Elektronisk sporing av sau på utmarksbeite- hva finnes, framtidsvyer, kostnader og nytte, v/rådgiver Erling Skurdal, Nortura

13.00 - 14.30

Lunsj

14.30 - 15.10

Fôring av søyer for livskraftige lam og høy tilvekst, resultat fra forskingsprosjekt, v/ forsker Ingjerd Dønnem NMBU

Løysing av sau i vanskelig terreng, v/ sauebonde Inge Erikstad, Skei i Jølster

15.20 - 16.00

Hvordan lage frodige beiter av gardsnær utmark? v/ rådgiver Ole Arnfinn Røyseland, Norsk Landbruksrådgiving  Rogaland

Gi ikke opp, gi heller gass! Ulike måter å løse utfordringer i utmarksbeitebruken, v/ sauebonde Laila Hoff, Hattfjelldal

16.00 - 16.30

Kaffe /besøk i utstillingene

16.30 - 17.30

Drøvtyggeren, fra matprodusent og miljøarbeider til klimasynder, hva ligger bak? v/ daglig leder Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse

17.30 - 18.30

Besøk i utstillingene

19.30

Lamiaden- festmiddag

 

Søndag 8. mars

 

Friskere sau og lam

Kvalitet, drift og avl

09.00 - 09.40

Kan vi unngå besetningsutbrudd av leddbetennelse? v/ veterinær Berit Hansen og spesialveterinær Tore Tollersrud HT sau, Animalia

Automatisk klassifisering av sau og lam, hva skjer? v/ spesialrådgiver Lars Erik Gangsei, Animalia  

10.00 - 10.40

Hvordan velge rett strategi mot innvortes parasitter? v/ rådgiver Birgitta Tjørhom, Nortura og spesialveterinær Vibeke Tømmerberg HT sau, Animalia

Permanent elektrisk gjerde til sau, rimelig, men er det holdbart? Erfaringer med over 20 års bruk, v/ sauebonde Asbjørn Hansen, Senja

11.00 - 11.40

Kan god plass og mosjon av høgdrektig sau redusere fødselsvansker og lammetapet, resultat fra feltforsøk, v/ spesialveterinær Vibeke Tømmerberg, HT sau, Animalia

Genomisk seleksjon- hvordan vil det påvirke avlsframgangen og det praktiske avlsarbeidet på sau, v/ avlssjef Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit

12.00 - 12.45

Avslutning av LAM 2020, v/ styreleder i Norsk Sau og Geit Kjell Erik Berntsen og styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag

13.00 - 14.00

Lunsj