• Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 09.07.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Puljetillegg for smågris endres fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (03.08.18) Fra mandag 6. august endres avregningsprisene for lam og sau. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser og omsetningsavgiften. Se pristabell for alle detaljer.

 • Lammeringer i Nortura

  (Sist endret 10.07.18) Lammeringer har eksistert i lang tid i Nord-Norge, og noen steder på Østlandet. Med så mange positive erfaringer fra disse startet vi i 2012 å organisere lammeringer over hele landet. Per juni 2018 har Nortura 582 lammeringar i sving som leverer nesten 79 % av tilførslane av sau og lam.

 • Økt salg til storkjøkkenmarkedet (Nortura Proff)

  (05.07.18) I 2017 hadde Nortura Proff en vekst på 28% på lam. Det tar tid å etablere nye konsepter i markedet, men i 2017 fikk vi skikkelig fart på konseptet "Lam frå Hardanger". Dette vil derfor bli et satsingsområde også framover.

 • Gilde er rigget for godt salg av sau og lam

  (05.07.18) Gilde har hatt en god start på året med god mottagelse av Hverdagslam-serien, spesielt hos Norgesgruppen som virkelig har gått om bord med disse produktene. Lammedeigen blir forbedret til høstens sesong, ved at vi tar ut salt og vann. Da er håpet at enda flere kunder ønsker dette produktet også. Etter at Gilde lanserte Hverdagslam, viser kundeundersøkelser at flere synes det er enkelt å lage fristende hverdagsretter av lammekjøtt.