• Kostnader nisjeslakt

  (14.07.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal kjøpe egne slakt tilbake som nisjeslakt.

 • Slakteoppgjerskalkulatoren 2024

  (Oppdatert 03.07.24) Med slakteoppgjerkalkulatoren kan du rekne ut forventa slakteoppgjer i ei veke og samanlikne dette med ei seinare slakteveke slik at bonden får råd om det mest økonomiske slaktetidspunktet.

 • Min side – et stadig bedre verktøy for innmelding og oversikt

  (03.07.24) Det er mye informasjon som skal legges inn ved innmelding. Det kan være avtaler av ymse slag, ulike kategorier dyr og ikke minst, matkjedeinformasjon (MKI-avvik). For å lette jobben for lammeringlederne, er det lagt til rette for at det enkelte lammeringmedlem kan legge inn innmeldinga selv og sende til lammeringlederen.

 • Gode erfaringer med bruksdyrkrysning på gammelnorsk sau

  (03.07.24) Lam av lette raser er et ypperlig fårikålkjøtt-råstoff for Nortura. Utfordringen ved produksjonen av fårikålkjøtt er at det er størst etterspørsel i september/oktober, og lammene bør da helst slaktes i løpet av september for å utnyttes i denne varestrømmen.

 • Dyrevelferdsprogrammet for sau – trenger du støtte?

  (03.07.24) Hele bransjen med alle slakterier i landet etablerte felles Dyrevelferdsprogram for sau (DVP sau) i desember 2023, og første pulje skulle gjennomføre kurs og veterinærbesøk innen utgangen av mars i år. Noen sauebønder har gjennomført kurs i fellesskap, med støtte fra Norturarådgivere. Du må gjerne ta kontakt med oss, eller brukerstøtte i Animalia om du trenger støtte.

 • Alt klart for klassifisering med lengdemåling

  (03.07.24) Fra 1. juli i år er klassifisering med lengdemåling obligatorisk for alle slakterier som slakter mer enn 2000 småfe. Den nye metoden har gradvis blitt faset inn på slakteriene, og den gjelder for alle kategorier slakt.

 • Ein god start er nøkkelen for å lykkast!

  (03.07.24) Det er mange flinke Nortura-sauebønder som leverer topp kvalitetslam. Det syner slaktestatistikken. Det er alltid interessant å sjå kva som ligg bak gode resultat. Denne gongen fekk vi lyst til å reise til fjellbygda Oppdal. Der bur sauebonden Martin Hindseth. Han er 32 år og vart sauebonde i 2020.