• Avregningspriser småfe - vilkår småfe

  (26.04.19) Fra mandag 22. april økte avregningsprisen for lam med kr 4,00 per kg grunnet økt engrospris, fra mandag 29. april reduseres prisen på kje med 20 øre per kg grunnet lavere skinnverdi.

 • Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 31.12.18) Leveringsvilkårene 2019 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Lavere salg av kje i kampanjeukene

  (20.05.19) Nortura hadde også i år en kampanje på kje i samarbeid med geitebønder som leverer til Sandeid, Førde, Gol og Malvik for salg i ferskvarediskene hos Jacobs-butikkene, Meny og Spar.

 • LAM 2020 tek form

  Laurdag 7. og søndag 8. mars 2020 inviterer Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgivning , til ny lammekongress på Clarion Hotel Edge i Tromsø.

 • Prognosen 2019 – Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

  (03.05.19) Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd. 

 • Nortura slakter fremdeles dielam

  (Sist endret 25.04.19) Selv om Nortura avvikler Sommerlam-varestrømmen på grunn av redusert etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. Vi har en del kunder med ferskvaredisk, og storkjøkkenkunder som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende.

 • Tid for Kje

  (Sist endret 23.04.19) Nå på etterjulsvinteren og våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Jacobs-butikkene, Meny og Spar kan friste med ferske Kje i tre kampanjeuker, uke 8, uke 11 og uke 18 (29. april - 5. mai).