• Avregningspriser storfe - vilkår storfe

  (29.06.18) Fra mandag 2. juli endres avregningsprisene for storfe grunnet nytt prisoppsett som tidligere er annonsert, det er i tillegg endring i kostnader og hudverdier. Se prislisten for detaljer.

 • Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 09.07.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Puljetillegg for smågris endres fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (18.07.18) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  (Sist endret 18.07.18) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Øvre vektgrense for Kvalitetskalv øker med 10 kg til 150 kg fra mandag 6. august. Samtidig blir det lagt opp til en mer differensiert prisnedtrapping fra 150,1 kg til 159,9 kg. Endringene vil bli gjort gjeldene fra mandag 6. august.

 • Klauvskjærere

  (Sist endret 13.07.18) På animalia.no er det informasjon om Norsk klauvskjærerlag (Nokl), med blant annet oversikt over aktive klauvskjærere i hele Norge.

 • Livdyrmarked og utfordringer sommer – høst

  (06.07.18) Sommeren 2017 slet store deler av landet med mye nedbør og dårlige grovfôravlinger, nå i 2018 er det mangel på nedbør som er utfordringen for mange. En treng ikke gå i detalj men så langt er det dramatisk i områder sør og øst.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (29.06.18) Fra mandag 2. juli endres avregningsprisene for storfe og kalv. Endringene skyldes bl.a. endringer i kostnader og hudverdier. Klassetillegg for storfe avvikles etter endret prisoppsett.