• Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 17.08.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Dyretransport og transportdyktighet

  (06.11.18) Nortura har stor oppmerksomhet på at dyr som sendes til slakt skal være transportdyktige. Gjennom beskrevne rutiner for dyretransport har vi tydeliggjort sjåførenes ansvar for å vurdere om dyret/dyra er skikket til transport. Mattilsynet er også opptatt av dette.

 • 10 gode grunner til å velge norsk storfe

  (05.11.18) Nordmenn spiser mest storfe nå på høsten og vinteren. Men storfekjøtt er mye mer enn bare biff, her er noen gode grunner til å velge norsk storfekjøtt til høstgryta.

 • Alle storfeprodusenter skal ta prøve - det lønner seg!

  (02.11.18) Det er gjort beregninger som viser at disse virussykdommene BRSV og BCoV koster næringen ca 150 millioner pr år. Med oppdatert smittestatus fra alle storfebesetninger og fokus på smittebeskyttelse vil frekvensen av hoste og diare reduseres betydelig. Det vil gi mindre sykdom og redusert medisinbruk. Dette vil dermed være et viktig bidrag for økt lønnsomhet og ikke minst en bedret dyrevelferd.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (02.11.18) Fra mandag 5. november økes avregningsprisen på storfe med kr 0,70 per kg grunnet økt engrospris. Neste planlagte engrosprisøkning er mandag 3. desember med kr 0,50 per kg. Det er også lagt ut prisløype for 1. halvår 2019.

 • Biffakademiet – ny samling Modul 1

  (Sist endret 01.11.18) Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon! Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Det er nå klart for påmelding til Modul 1 – Ammekua i Trøndelag og Hedmark.

 • Prisløyper 1. halvår 2019

  (01.11.18) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019.

 • Rådgivningspakker

  (Sist endret 01.11.18) En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging, analyse, tiltak og oppfølging. For å få utbytte av rådgivningen, stilles det krav både til rådgiver og bonde.