Verktøylinje

 

Søk:

Du er her: Hovedsiden /Fjørfe

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Priser/vilkår

Avregningspriser egg, kylling, kalkun og høns. Kvantumstillegg.

Rådgiving

Rådgivingstjenesten og rådgivingstilbud på fjørfe og egg i Nortura.

Fagbibliotek

Fagstoff for fjørfe, fjørfekjøtt og egg.

Fagringene

Egg- og fjørfekjøttringene i Nortura.

Dyrevelferds- program slaktekylling

Endringer fra 1. juli 2013 i Forskrift om hold av høns og kalkun i kraft, som følge av implementering av EUs rådsdirektiv.

Kontaktpersoner

Her finner du kontaktpersoner på eggpakkeriene og fjørfeslakteriene.

Slaktekyllingkontrollen

Tall fra Norturas slaktekyllingkontroll.

Aktuelle tall

Aktuelle tall for fjørfeprodusentene.

Nortura Samvirkekylling

Klekkeresultat og ukerapport med akkumulerte resultater.

Helseovervåking

Avtale om helseovervåking i fjørfebesetninger.

Avtaler egg

Her finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

Produksjonskontroll

Produksjonskontrollene Nortura eggkontroll og daglister.

Elektroniske tjenester

Info om elektroniske tjenester, bestilling av passord og Min side.

Skjema slakting

Egenerklæringsskjema og Salmonella slaktefjørfe for utfylling for de som skal slakte fjørfe.

Aktuelle linker