Dyrevelferdsprogram verpehøns

(Oppdatert 24.11.23) Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd, og har utviklet et eget dyrevelferdsprogram (DVP) for norske verpehøns, trådte i kraft 1.1.2020.

Hovedformålet med DVP er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse. DVP inkluderer alle eggprodusenter med 1000 høner eller mer, og omfatter da mer enn 99 % av norske verpehøner. Fra 2023 inkluderes også alle oppalere med 1000 livkyllinger i DVP.

Fire hovedkrav til deg som produsent: 

  • Skriftlig veterinæravtale, der avtalen skal inneholde ett helseovervåknings-besøk per innsett. 
  • Registrere produksjonsdata i elektronisk produksjonskontroll. 
  • Etablert KSL med årlig internrevisjon og ekstern revisjon hvert 3. år. 
  • Kompetansekurs i avliving ved innsettets slutt. 

Det som i første omgang er viktig for deg som produsent er å skaffe deg en avtale med veterinær, hvis du ikke allerede har en. Dette er nå en elektronisk/nettbasert avtale som administreres av Animalia, de har laget en liste over de veterinærene som har sagt seg villig til å ha slike avtaler. Utfyllende informasjon finnes på Animalia sine nettsider

Er det noe du lurer på, kan du også ta kontakt med din rådgiver.

Programmet er forskriftsfestet i Forskrift for hold av høns og kalkun.