Endring i trekk til Kyllingfondet for slaktekyllingprodusentene

(07.11.19) Nortura etablerte i 2016 Kyllingfondet - et internt bufferfond for å håndtere omstillingen i verdikjeden for kylling, trekket for slaktekyllingprodusentene reduseres fra 1. januar 2020.

Kyllingprodusentene ble trukket 0,40 kr/kg fra 1/1 2016. Trekket ble justert ned til 0,30 kr/kg fra 1/7 2018. Mesteparten av kostnadene knyttet til omstilling av slaktekylllingprodusenter er nå utbetalt. Konsernstyret har vedtatt å redusere trekket for slaktekyllingprodusentene til 0,20 kr/kg fra 1. januar 2020.

Oppal og rugeegg har hatt trekk til Kyllingfondet siden 1. juli 2017. Det gjenstår fortsatt en god del omstillingskostnader for dette leddet i verdikjeden (omstilling rugeegg og underfinansiert tomtidserstatning). Det er derfor ikke mulig å redusere trekket til Kyllingfondet for oppal og rugeegg nå.

Kyllingfondet vil komme på pluss-sida i løpet av andre halvår 2020. Det legges opp til en revidering av Kyllingfondets statutter i 2020, herunder fondets størrelse og hva fondets kapital kan brukes til, samt hvor lang tid en skal bruke på å bygge opp ønsket kapital.
 

Informasjonen er hentet fra Nyhetsbrev 8-19.