Hå Rugeri har vært vertskap for Aviagen SweChick Cross Service Visit

(09.05.16) Tre dager i april hadde Hå Rugeri besøk av veiledere og produksjonsledere på foreldredyr fra Sverige, Danmark, Finland og Polen, i tillegg til representanter fra Aviagen SweChick og Aviagen i Skottland. Et Cross Service-besøk betyr at de ansvarlige for rugeeggproduksjonen i de forskjellige landene, som får foreldredyr fra Aviagen Swechick, samles for å utveksle erfaringer.

Aviagen SweChick Cross Service Visit

Av: Ragnhild Reime, Hå Rugeri AS

Gruppen har reist rundt og besøkt fire av våre dyktige oppalere og rugeeggprodusenter. Der har haner og høner blitt vurdert og diskutert. De har også sett på rutiner og miljøet i husene. Diskusjonene har vært konstruktive og grundige.

De var også med på fagmøte med alle oppalere og rugeeggprodusentene og delte erfaringer fra produksjonen i deres hjemland.

Oppsummeringsmøtet konkluderte med at oppalerne og rugeeggprodusentene i Rogaland er i toppklasse.

Gjestene lot seg imponere av både resultater og entusiasme. Det var enighet om at arbeidsgleden og engasjementet for dyrene og faget er en av hovedårsakene til de gode resultatene.

I tillegg til det faglige, ble det også tid til å oppleve litt av Jæren i strålende vårsol.

Aviagen SweChick Cross Service Visit Aviagen SweChick Cross Service Visit
Aviagen SweChick Cross Service Visit Aviagen SweChick Cross Service Visit