Justering av avregnings- og livdyrpriser fra 4. juli

(Oppdatert 03.06.22) Konsernstyret har nå justert prisendringene fra 4. juli, som følge forhold beskrevet i nyhetsbrev i dag. Endringene, og bakgrunnen for disse, ble redegjort for i produsentmøte på Teams, 31. mai og 2. juni.

Kyllinger

De vedtatte justeringene gjelder både kalkun, verdikjeden for ordinær kylling, og verdikjeden for saktevoksende kylling.

Under vises en samlet oversikt over de justerte prisøkningene, samt hvordan prisøkningene gjennomføres over inntil 5 trinn.

Samlet oversikt over prisøkningene

  Total økning 9. mai 6. juni 4. juli 8. august 29. august
Foreldredyr +2,95 kr/stk     2,95    
Unghøner +28,00 kr/stk 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00
Rugeegg +0,35 kr/stk 0,11 0,04 0,05 0,07 0,08
Daggamle kyllinger +0,35 kr/stk     0,35    
Slaktekylling +3,00 kr/kg 0,70 0,50 0,60 0,60 0,60
Kyllinggården +0,22 kr/kg     0,22    
Kalkun +5,40 kr/kg 0,80 1,30 1,20 1,10 1,00
Rugeegghøne +1,50 kr/kg     1,50    
Rugeegghane +1,50 kr/kg     1,50    

Saktevoksende rase

  Total økning 9. mai 6. juni 4. juli 8. august 29. august
Foreldredyr +29,09 kr/stk     29,09    
Unghøner +55,00 kr/stk 10,00 11,00 13,00 11,00 10,00
Rugeegg +1,10 kr/stk 0,26 0,19 0,20 0,22 0,23
Daggamle kyllinger +0,38 kr/stk     0,38    
Livéche +3,20 kr/kg 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70
Øko-kylling +3,20 kr/kg 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70