Konsekvenser av nytt datasystem - følg med!

(16.01.20) Fjørfekjøttområdet i Nortura går over til nytt fullintegrert datasystem (SAP) 1. februar 2020. Med det så samles alle tidligere forskjellige dataplattformer i ett og samme system.

Nortura får med denne overgangen en helt ny planløsning på oppstrøm av råvarer. Produsentene vil primært merke overgangen gjennom endringer på Min side.

Før 1. februar vil vi sende ut informasjon som kan skrives ut. Her vil vi presentere bruk, forklaringer og skjermbilder som kommer på Min side, slik at dere skal kunne navigere i dette.

Det er noen forhold i denne overgangen vi ønsker å presisere allerede nå:

  • Alle produksjoners innsettsplaner låses 22. januar for første halvår 2020. Dette skjer for å overføre og konvertere alle planer til nytt miljø før overgangen 1. februar. Mye data skal konverteres, og det blir ikke lett å flytte på innsett. Vi er avhengig av stabil og sikker drift på ny plattform før vi fullt ut kan begynne å gjøre endringer, og ber om forståelse for dette. Normale endringer basert på markedsbehov, slaktevekter og dyrehelse vil behandles som tidligere i overgangen.
  • Min side i ny løsning vil produsenter av oppal, rugeegg og kalkun finne informasjon om plan og status for framtidige innsett. De skal også ta i bruk Min side for å finne dato for- og foreta registrering av prøvetaking. Slaktekyllingprodusentene bruker allerede dette gjennom Nortura Fjørfekjøttkontroll. Brevet "Varsel om slakt" vil ikke bli sendt ut etter 1. februar. Opplysningene i brevet må en heretter inn på Min side for å finne.

Vi minner også om at eierskifter skal varsles så tidlig som mulig. Dette både for å ha tidlig nok beskjed ift funksjonalitet i ny dataløsning, og følgelig ha riktig registrering når produksjonen overdras.