Kvantumstillegg fjørfekjøtt er avviklet

(Sist endret 03.01.22) Konsernstyret har vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021.

Kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun hadde en markedsstrategisk begrunnelse da det ble innført for flere ti-år siden. Begrunnelsen er ikke lenger tilstede. Med forestående utvidelser opp mot konsesjonsgrensen vil kvantumstillegget forsterke forskjeller i produsentøkonomi.

Konsernstyret har derfor vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021.

Som kompensasjon for bortfallet, økes avregningsprisene med 0,10 kr/kg for slaktekylling og 0,13 kr/kg for kalkun med virkning fra 1. januar 2022. Prisøkningen tilsvarer forventet gjennomsnittlig utbetalt kvantumstillegg for 2021.