Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(28.06.19) Avregningsprisen for egg reduseres med kr 0,15 per kg fra mandag 1. juli grunnet bl.a. økt omsetningsavgift fra kr 0,70 til kr 0,80 per kg.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 1. april reduseres avregningsprisen og engrosprisen for egg med henholdsvis 10 øre/kg for egg fra frittgående høner og 20 øre/kg for egg fra høner i miljøbur.
  • Fra mandag 14. januar reduseres engrosprisen for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøbur og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Avregningsprisen reduseres med henholdsvis kr 0,23 per kg og kr 0,13 per kg.


» Avregningspriser egg