Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(07.09.18) Fra mandag 10. september reduseres avregningsprisene for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Endringen skyldes redusert engrospris.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for egg fra høner i miljøinnredning, små egg og undersorteringer er redusert med kr 0,31 per kg, øvrige typer egg (A-egg) er redusert med kr 0,11 per kg fra mandag 2. juli.
  • Avregningsprisen for egg reduseres med kr 0,12 per kg fra mandag 29. januar. Prisendringen er grunnet trekk som er varslet i Eierbrev 18. januar.
  • Pristabeller for egg fra 1. januar er lagt ut. Endring på flere av gruppene er beskrevet i tabell. Omsetningsavgiften er økt fra kr 0,50 til 0,70 per kg.


» Avregningspriser egg