Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(14.01.19) Fra mandag 14. januar reduseres engrosprisen for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøbur og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Avregningsprisen reduseres med henholdsvis kr 0,23 per kg og kr 0,13 per kg.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 10. september 2018 reduseres avregningsprisene for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Endringen skyldes redusert engrospris.  
  • Avregningsprisen for egg fra høner i miljøinnredning, små egg og undersorteringer er redusert med kr 0,31 per kg, øvrige typer egg (A-egg) er redusert med kr 0,11 per kg fra mandag 2. juli 2018.


» Avregningspriser egg