Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(01.07.20) Avregningsprisen for egg er økt med 0,40 kr/kg for egg fra miljøinnredning og 0,70 kr/kg for egg fra frittgående produksjoner fra mandag 29. juni, for øvrige endringer se prislisten.

Se mer informasjon om avregningspris på egg 2. halvår 2020.

Tidligere endringer:

  • For å styrke økonomien til eggprodusentene har styret i Nortura vedtatt å heve avregningsprisen med 0,12 kr/kilo fra 1. juni. Økningen gjelder alle egg unntatt blod og knekk.

» Avregningspriser egg