Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

Avregningspriser:

(05.07.23) Avregningsprisen for kalkun gikk opp med kr 0,39 pr kg, og kylling med kr 0,19 pr kg fra mandag 3. juli, dette som følge av økt engrospris, samt økt trekk på forskningsavgift. Endringer ellers henvises til nyhetsbrev hvitt kjøtt per 24. mai.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for kylling, kalkun og høns går ned med kr 0,20 pr kg fra mandag 10. april. Grunnen er som orientert om i Eierbrev den 28. mars at konsernstyret har vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg fra 10. april.
  • Fra mandag 27. februar økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr 0,50 og kr 0,30 pr kg, som er ihht prisløypa. 
  • For kylling økes avregningsprisen med kr. 0,48 pr kg og kalkun med kr. 0,18 pr kg fra mandag 30. januar, prisendringene livdyr fjørfe er i henhold til varsel i nyhetsbrev per 21. desember 2022.
  • Avregningsprisen for kylling er økt med kr. 0,50 pr kg, for kalkun er avregningsprisen økt med kr. 0,30 pr kg fra mandag 2. januar. For livèchekylling og økologisk kylling er økningen på kr. 0,70 pr.kg.

Prisliste for kylling, kalkun og daggamle sendes ut ved endringer!

» Avregningspriser høns