Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

Avregningspriser:

(01.07.20) Avregningsprisen på kylling er økt med kr 1,04 per kg, og kalkun med kr 1,51 per kg fra mandag 29. juni. Prisen på daggamle kyllinger er økt med kr 0,19 per stk. fra samme dato.

Se informasjon under saken Prisløyper 1. halvår 2020

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for kylling er justert i henhold til økning på 0,50 kr/kg korrigert for at plukketrekk (0,53 kr/kg) fra 3. februar 2020 er innbakt i prisen, avregningsprisen for kalkun er økt med kr 0,50 per kg fra samme dato.


» Avregningspriser kylling

» Avregningspriser kalkun

» Avregningspriser and

» Avregningspriser høns