Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

Avregningspriser:

(24.02.23) Fra mandag 27. februar økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr 0,50 og kr 0,30 pr kg, som er ihht prisløypa. Prisliste vil bli oppdatert.

Tidligere endringer:

  • For kylling økes avregningsprisen med kr. 0,48 pr kg og kalkun med kr. 0,18 pr kg fra mandag 30. januar, prisendringene livdyr fjørfe er i henhold til varsel i nyhetsbrev per 21. desember 2022.
  • Avregningsprisen for kylling er økt med kr. 0,50 pr kg, for kalkun er avregningsprisen økt med kr. 0,30 pr kg fra mandag 2. januar. For livèchekylling og økologisk kylling er økningen på kr. 0,70 pr.kg.

» Avregningspriser kylling

» Avregningspriser kalkun

» Avregningspriser høns