Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

Avregningspriser:

(14.01.19) Avregningsprisen for kylling økes med 5 øre/kg, og for kalkun med 10 øre/kg fra 14. januar 2019.

Tidligere endringer:

  • Det er flere endringer i avregningsprisen på kylling fra mandag 2. juli 2018. Endringene skyldes blant annet innbaking av trivselstiltakstillegg, endring i plukketrekk, økte slaktekostnader og redusert trekk til kyllingfond, se prislisten for detaljer. Avregningsprisen for kalkun er redusert med kr 0,17 per kg grunnet økte slaktekostnader. 
  • Løpende utbetaling av kvantumstillegg på hvert slakteoppgjør er avviklet fra 1. februar 2018. Bakgrunn er de generelle justeringer og nedtrekk i tilleggsytelsene og avregningsprisene.


» Avregningspriser kylling

» Avregningspriser kalkun

» Avregningspriser høns