Avtale om helseovervåking i fjørfebesetninger

I KSL-standarden for fjørfe er det krav om helseovervåkingsavtale mellom fjørfeprodusent og veterinær.

Standardavtale fra Helsetjenesten for fjørfe finnes på nettsidene til Animalia:

» www.animalia.no, Avtale om helseovervåking

Dette er en standardavtale mellom to parter; dyreeier og den veterinær som dyreeier velger å inngå avtale med (besetningsveterinær). Avtalen innebærer forpliktelser, både for dyreeier og for besetningens veterinær.

Helsetjenesten for fjørfe har inngått avtaler med en del veterinærer. Oversikt over disse veterinærene finner du på nettsidene til Animalia:

» www.animalia.no, Helsetjenesteveterinærer

Vi oppfordrer produsentene i de aktuelle områdene til å bruke de veterinærene som har avtale med Animalia. Den enkelte står likevel fritt til å tegne avtale med den veterinær man måtte ønske.

» KSL (Kvalitetssystem i landbruket)