Tilskudd til midlertidig opphold i eggproduksjon

(Oppdatert 23.09.22) Omsetningsrådet har vedtatt en forskrift som gjør at produsenter kan kompenseres for et midlertidig opphold i eggproduksjon. Målet for tiltaket er å bedre markedsbalansen for egg i 2023.

Egg sortert på brett.

For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt Forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Tiltaket innebærer at eggprodusenter kan søke om  midlertidig opphold av eggproduksjonen for en periode på minimum tolv måneder. Produsententene som deltar i tiltaket vil motta en standardisert kompensasjon på 115 kroner per verpehøne. 

Det overordnede prinsipp for utvelgelsen av tilskuddsberettigede søkere skal være "først i tid, best i rett". Det skal være et mål å spre antallet produsenter som deltar mellom ulike deler av landet. 

For de som tegner en avtale med markedsregulator om å delta i tiltaket vil det innebære følgende:

  • Gjelder produsenter som holder >1000 verpehøner.
  • Oppholdsperioden må starte senest 1. april 2023.
  • Tiltaket krever produksjonsstans på minst tolv måneder.
  • Produksjonen må starte opp igjen i tilnærmet samme omfang, senest åtte måneder etter oppholdsperioden.
  • Det skal ikke forekomme utbygging i oppholdsperioden som kan medføre økt produksjonsomfang.
  • Det kan ikke drives eggproduksjon fra lokalene som er omfattet av avtalen i oppholdsperioden.
  • Den som har tegnet avtale om opphold kan ikke drive eggproduksjon i oppholdsperioden.

Muligheten for påmelding er frem til fredag i uke 41 den 14. oktober klokken 12.00 og gjøres gjennom et skjema på nettsidene til Totalmarked kjøtt og egg. 

Gå til Totalmarked her