Produsenter med de beste resultatene for A-eggprosent

(29.04.24) Team egg ønsker å løfte fram produsentene som har de beste resultatene. Et av resultatmålene er A-eggprosent.

GulleggA-eggprosent er et godt mål for eggkvalitet, og er et viktig resultatmål i produksjonen. A-egg er de egg som ikke tas ut som skitne, klink, blod eller knekk.

Det er stor variasjon mellom produsentene, og for noen av produsentene er det et stort potensial for forbedring og dermed bedre økonomi.

Følgende kriterier ligger til grunn for rangeringen:

 • Innsett som ble avliva i 2023
 • Fullført Eggkontrollen (eggkontrolltillegg)
 • Minst 90 % levering (utrangeringstillegg)
 • Resultater til og med 76 ukers alder
 • Kun for frittgående/øko (for få innsett med miljøbur)
 • Premierer eggkvalitet (A-egg%)
 • De 10 % beste

De beste hadde alle en A-eggprosent over 98,02 prosent.

 • Bjørn Kristian Gjersøe
 • Øyvind Hebnes
 • Trygve Grimstad
 • Solfrid U og Bjørn Petter Rygg
 • Ståle og Helga Østhus
 • Bjørn Steinar Vold
 • Mælen Egg Roar Skjølberg
 • Ove Handeland
 • Trond Haugen
 • Klatran Gård v/Bjørn Roger Berg
 • Halvor Braa
 • Borch Gårdsdrift v/Sindre Borch
 • Odd-Arild Aasen
 • Kristina Sildelid
 • Sirings Gårdsdrift
 • Ellen Tove og Steinar Vorpenes
 • Elisabeth og Bernt A Solberg

Vi gratulerer med de gode resultatene!