Husdyrtreff 2024 – Tomb-elever best på fjørfe

(03.06.24) Oppgaven om fjørfe tok for seg både eggproduksjon og kyllingproduksjon, og også samvirke og markedsregulering. Elevene måtte besvare spørsmål omkring oppstalling av frittgående verpehøns, med beskrivelser av innredning, reder, interntransport av egg i hønsehuset, litt om fôr og vann, og gjødseltransport og gjødselhåndtering. For kylling måtte elevene beskrive smittevernplan for kyllinghus samt besvare spørsmål om fôring av kylling.

Landsvinnere fjørfe 2024, fra venstre, Johannes Kopperud, Mathis Johannes Fuglset Buer, Mari Olea Krog, Vetle Andreas Tollefsrød Kuberød, Sindre Blichfeldt Fossum, kontaktærer Geir Henning Nore Fjuk.

Fra venstre Johannes Kopperud, Mathis Johannes Fuglset Buer, Mari Olea Krog, Vetle Andreas Tollefsrød Kuberød, Sindre Blichfeldt Fossum, kontaktærer Geir Henning Nore Fjuk.

Elevene som leverte beste svar på fjørfe dette året går VG3 på Tomb videregående skole, Råde i Østfold.

Besvarelsen ble levert av Johannes Kopperud fra Rakkestad, Mathis Johannes Fuglset Buer fra Marker, Mari Olea Krog fra Marker, Vetle Andreas Tollefsrød Kuberød fra Frogn og Sindre Blichfeldt Fossum fra Asker.

Mari Olea Krog var også vinner i fjor. Marie Olea er vokst opp på gård med eggproduksjon og ammeku og skal etter hvert ta over gården hjemme. Johannes kommer fra gård med melkeproduksjon. Han skal arbeide som fjøsmester på Tomb. Sindre skal overta gård på nyåret, driver i dag med korn. Vetle Andreas kommer fra gård som driver med korn og grønnsaksproduksjon på friland og i veksthus og håper å kunne ta over gården etter hvert. Mathis er fra gård som driver med slaktekylling og korn og har planer om å overta gården. Deres kontaktlærer er Geir Henning Nore Fjuk.

– Dette er utrolig gøy, og vi gleder oss veldig over dette, uttaler Fjuk. 

– Elevene viste gjennomgående god kunnskap om fjørfeproduksjon, og leverte en imponerende god oppgave, forteller rådgiver i Team egg Nortura, Tone Beate Hansen. Vi ønsker alle lykke til videre, og kanskje ser vi dere igjen i fjørfenæringa?

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, sju på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.