Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(14.01.20) Avregningsprisen for egg ble redusert med kr 0,07 per kg fra mandag 13. januar.

Et av punktene i DVPV er at eggpakkeriene skal trekke 10 øre/kg for eggleveranser, og at beløpet skal tilbakebetales etter endt innsett for de som tilfredsstiller kravene i DVPV. Siden vi allerede har 3 øre/kg i trekk (med tilbakebetaling for fullførte innsett), er dette trekket nå økt med 7 øre. Trekket, og dermed tilbakebetalingen, er 3 øre/kg for eggleveranser i 2019 og 10 øre/kg for eggleveranser fra 13. januar 2020.

Tidligere endringer:

  • Fra 30. desember 2019 er avregningsprisen for Str. XL, L og M av Egg fra frittg., Solegg fra frittg. og Økologiske egg redusert med 1 øre/kg, for Øvrige egg 11 øre/kg.
  • Prognoseavtaletillegget øker med 10 øre, til 0,60 kr/kg fra mandag 30. september. Dette for å styrke produsentøkonomien og fordi tillegget ikke har vært indeksjustert på mange år.
  • Avregningsprisen for egg reduseres med kr 0,15 per kg fra mandag 1. juli grunnet bl.a. økt omsetningsavgift fra kr 0,70 til kr 0,80 per kg.


» Avregningspriser egg