Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(25.02.22) Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for egg med kr. 1,00 pr kg. Endringen er grunnet økt engrospris som følge av ekstraordinær økning av PGE.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på egg er økt med kr 0,40 fra 3. januar. Økningen er på grunn av økt engrospris med kr 0,50 og samtidig økt omsetningsavgift med kr 0,10.
  • Avregningsprisen for alle egg økes med 44 øre per kilo fra mandag 5. juli 2021, grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Trekket for merkostnad knyttet til miljøegg økes med 15 øre til 37 øre per kilo egg. Mer detaljert informasjon er gitt i eget nyhetsbrev.

» Avregningspriser egg