Test av ny hybrid i prosjekt sakterevoksende kylling

Rustic Gold er godkjent som sakterevoksende hybrid av ECC og skal nå testes gjennom hele verdikjeden i Nortura.

Illustrasjon Rustic Gold - Aviagen– En av de viktige avgjørelsene i prosjektet er å velge fremtidig hybrid. Vi bruker i dag hybriden Ranger Classic til vår produksjon av sakterevoksende kylling. Denne selges i hovedsak i PROFF-markedet og til kunder som krever ECC godkjent kylling. Vi har nå bestilt egg til en foreldredyrflokk med hybriden Rustic Gold, og ønsker å teste denne hybriden gjennom hele verdikjeden fra rugeegg og oppal, slaktekyllingproduksjon og fabrikken på Hærland, sier prosjektleder Kjersti Sørby i Nortura.

– At Rustic Gold nå har blitt godkjent av ECC vil gi oss enda større bruksområde dersom det er denne hybriden som blir valgt, sier Sørby. Eggene kommer til Nortura Samvirkekylling i sommer og vil gi slakteklare kyllinger våren 2025.