Landsvinnere Husdyrtreff fjørfeproduksjon – Tomb Videregående skole

(28.05.21) Vinnergruppa innen fjørfe bestod av Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øines Eriksen, Vestby og Selma Fossum Hurlen, Tistedal. Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjon.

Fra venstre: Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øinæs Eriksen, Vestby, Selma Fossum Hurlen, Tistedal og lærer Tore Framstad.

Innen eggproduksjonen var oppgaven i år bygd opp omkring aviarinnredning, altså den dominerende formen for frittgående drift. Gruppen ble utfordret både på hvordan et slikt anlegg fungerer og på hvilke styringsmuligheter det gir eggprodusenten i drifta av høneflokken. Gruppen har oppsøkt en eggprodusent i forbindelse med oppgaven, og har slik innhentet mye praktisk kunnskap.

Årets utfordring innen kyllingproduksjon var todelt

Gruppa skulle lage/innhente en smittevernplan for en kyllingprodusent, samt vurdere svake og sterke sider av denne. Så ble de også presentert for slaktevekter på kyllingleveranser, og utfordret på tiltak for å treffe bedre på målvekt. I denne forbindelse har de satt seg godt inn i de ulike fôrblandinger som kyllingprodusenten kan velge blant.

Oppgaven hadde også et fokus innen næringspolitikk med vekt på markedsbalanse og markedsregulering. Gruppen var godt oppdatert også innenfor dette fagfeltet.

Vi gratulere Esther, Anne, Selma og Tomb med flotte prestasjoner!

Kontaktpersoner presse:

 

Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!