Landsvinnere Husdyrtreff svineproduksjon – Tomb Videregående skole

(28.05.21) Årets beste griseoppgave kom fra Tomb Videregående skole og var skrevet av Embrik Øen, Lars Kristian Thorsen, Sara Kjensrud-Auren, Ingvild Gadøy Romfog og Oda-Kristine Solbrekke-Stemme. Tomb videregående skole har i en årrekke hevdet seg godt i Husdyrtreff, og spesielt på gris.

Fra venstre Lars Kristian Berge Thoresen, Grimstad, Ingvild Gadøy Romfog, Rakkestad Oda-Kristine Solbrekke-Stemme, Rakkestad, Sara Kjensrud-Auren, Hedalen, Embrik Øen, Geilo og lærer Tore Framstad.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbekrivelse med driftsopplegg og utskrifter fra Ingris/årsstatistikk.

Oppgaven gikk ut på å komme med forslag på bingeløsninger ved utvidelse av fødeavdelinga. Dagens situasjon var at de bingene de har nå er for små, og at brukerne ville utvide smågrisproduksjonen sin opp til 2100 enheter, altså 105 avlspurker. Elevene skulle også vurdere hvordan en skulle få til god dyreflyt igjennom fjøset, fra inntak av rekruttpurker til utlasting av smågris. Det er da vesentlig at det er god dyrevelferd og smittebeskyttelse i hele grisehuset.

Siste oppgave var som vanlig en samvirkeoppgave, der elevene skulle vurdere fordeler og ulemper med Nortura som markedsregulator, samt komme med forslag til andre måter å regulere markedet på. De viser at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Årets vinnerlag på svineproduksjon leverte et god og reflektert svar, som viser at de har jobbet mye med denne oppgaven.

Kontaktpersoner presse:

 

Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!