Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(20.04.16) Organisering av Nortura egg, rugeri, plan og utvikling fjørfe er en av sakene i nyhetsbrevet.

Ved organisasjonsendring i Norturas konsernledelse 3. februar 2016, ble Nortura Fjørfe delt mellom tre konserndirektører:

  • All fabrikkdrift for rødt- og hvitt kjøtt ble samlet under konserndirektør Lisbeth Svendsen.
  • Konserndirektør Robert Bekkhus overtok ansvaret for logistikk og lager av hvitt kjøtt.
  • Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtok ansvaret for egg (inkl. eggpakkeriene), rugerivirksomheten og utviklingsprosjekter for fjørfe.

Cross Service i Rogaland
Hå Rugeri var fra mandag til onsdag i uke 15 vertskap for Aviagen SweChick Cross Service Visit. Et Cross Service-besøk betyr at de ansvarlige for rugeeggproduksjonen i de forskjellige landene, som får foreldredyr fra Aviagen Swechick, samles for å utveksle erfaringer.

I tillegg til representanter fra Aviagen SweChick og Aviagen i Skottland, deltok veiledere og produksjonsledere på foreldredyr i Sverige, Danmark, Finland og Polen.

Les hele Nyhetsbrev fjørfekjøtt 3-16, pdf.