Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg

(28.06.16) Medlemsnytt fra Team egg juli 2016.

EggMarkedssituasjonen og tilførsler
Så langt i år er markedsbalansen blitt håndtert med et tilfredsstillende resultat. Vi har hatt førtidsslakting som startet før jul og som ble stoppet tidligere i vår med et uttak på 737 tonn som effekt i inneværende år.

Salget av egg i Norge er økende, siste prognose regner med en salgsøkning på 2% i år. For resten av året regner vi med en stram balanse i markedet, og foreløpige prognoser tyder på at vi delvis må bruke importegg til industrien i førjulstida.

I september vil det bli laget en prognose for 2017. Da kan vi med større sikkerhet si noe om neste år. Foreløpig maner vi til forsiktighet i nyetableringer. I følge våre kalkyler er ikke nybyggerøkonomien fristende for nyetableringer.

Les hele Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg, pdf.