Avslutning av slaktesesongen på småfe, og plan fyrste halvår 2024

(Oppdatert 20.10.23) Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2024. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde. Fyrst ei oversikt over avslutningsveker for sesongslaktinga 2023 med tilhøyrande innmeldingsfrist.

Ein stor del av slaktinga og skjeringa av sau/lam blir gjort av sesongarbeidarar som Nortura må skrive kontrakt med lang tid i førevegen. Både Nortura og de innleigde arbeiderane ynskjer stor aktivitet medan dei jobbar her i landet. Når dei reiser heim, blir slakte- og skjerekapasiteten mindre. Her finn du ei oversikt over avslutningsveker for sesongslaktinga 2023 med tilhøyrande innmeldingsfrist.

Plan for avslutning av småfeslakting 2023 

Fabrikk 

Uke nr 

Innmeldingsfrist 

Forus 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Sandeid 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Førde 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Gol 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Rudshøgda 

43 

Tirsdag 17. oktober kl. 08.00 

Malvik 

48 

Tirsdag 21. november kl. 08.00 

Bjerka 

48 

Tirsdag 21. november kl. 08.00 

Målselv 

50 

Tirdag 5. desember kl. 08.00 

Karasjok 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Slakteveker småfe 1. halvår 2024

Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2024. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde.

Planen er ikkje hogd i stein. Vi endrar slakteveker dersom det er gode grunnar for å gjera det. NB: Det er scrollefelt i botnen av tabellen for å få med alle anlegga (Forus siste kolonne).

Ukenr Innmeldings-frist kl. Bjerka Målselv Karasjok Malvik Gol Førde Sandeid Forus
01                    
02 02.01.2024 08.00   1 1 1 1 1 1 1
03 09.01.2024 08.00 1 1            
04 16.01.2024 08.00       1 1     1
05 23.01.2024 08.00 1 1 1     1 1  
06 30.01.2024 08.00       1 1     1
07 06.02.2024 08.00       1 1 1 1  
08 13.02.2024 08.00 1 1 1 1 1 1 1 1
09 20.02.2024 08.00           1 1  
10 27.02.2024 08.00 1 1 1 1 1 1 1 1
11 05.03.2024 08.00       1 1 1 1 1
12 12.03.2024 08.00 1 1       1   1
13                    
14 26.03.2024 08.00             1  
15 02.04.2024 08.00 1 1 1 1 1 1   1
16                    
17 16.04.2024 08.00       1 1 1 1  
18 23.04.2024 08.00 1 1 1         1
19 30.04.2024 08.00       1 1 1 1  
20 07.05.2024 08.00               1
21 14.05.2024 08.00 1 1   1   1 1  
22 21.05.2024 08.00     1   1     1
23 28.05.2024 08.00   1   1 1 1    
24 04.06.2024 08.00             1 1
25 11.06.2024 08.00 1 1   1 1     1
26 18.06.2024 08.00     1     1 1  
27 25.06.2024 08.00 1 1     1      
28                    
29                   1