Følg kyllingene våre direkte fra kyllinghuset

(26.09.22) Onsdag 21. september lanserte Animlia et nasjonalt informasjonsprosjekt for å bygge mer kunnskap om norsk kyllingproduksjon. Nå kan du følge kyllingene til vår Norturaprodusent Lars-Otto Grundt via live stream.

Bilde fra kyllinghuset

Avstanden til matproduksjon øker i store deler av befolkningen. Samtidig er stadig flere opptatt av hvordan norsk kyllingproduksjon foregår. Mange forbrukere ønsker trygghet om at kjøttet er produsert på en forsvarlig måte.

Bransjens fagmiljø

Bransjen-organisasjonen Animalia har gjennom kyllinginfo.no etablert et kunnskapsprosjekt der publikum selv kan se hvordan moderne, norsk kyllingproduksjon foregår – med både sterke og svake sider.

Kunnskapsprosjektet består av et eget nettsted som inneholder fagartikler, bilder og videoer - og som i en periode vil vise direktesendt video fra et kyllinghus. Animalia ønsker å gi folk selv mulighet til å følge med på kyllingenes liv.

Ønsker du å se hvordan kyllingene har det? 
Her ser du Animailas kunnskapsprosjekt

Dyrehelse og bransjestandard

Dyrehelsa i Norge er svært god, sett i et internasjonalt perspektiv. Det gir lite behov for vaksinering, tilnærmet ingen bruk av medisiner og lav dødelighet. I tillegg har vi som bransjestandard i Norge nå ulike former for beriking av miljøet – det vil si aktiviseringsmuligheter for kyllingene. En slik bransjestandard er det foreløpig ingen andre land som har innført.

Forbrukerne skal være trygge på at det norske regelverket, sammen med bransjens oppfølging og egne tiltak, gir grunnlag for god dyrevelferd og dyrehelse hos norske kyllinger.