Norturas kjøp av Steinsland er godkjent

(17.06.22) Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS, mot at flere vilkår innfris. Nortura forplikter seg til flere avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

Tiltakene forplikter Nortura til å levere daggamle verpehøns eller unghøner til eggprodusenter som leverer til konkurrerende egg-pakkeri på vilkår som ikke diskriminerer i forhold til pris, volum og leveringsbetingelser. Nortura forplikter seg videre til å ikke diskriminere konsumeggprodusenter ut fra hvilken leverandør eller hønerase som er valgt for innkjøp av verpehøner. Tiltakene har en varighet på 10 år.

– Nortura er fornøyd med at Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet av Steinsland på vilkår. Vilkårene var vi forberedt på, og vi mener de sikrer likebehandling og valgfrihet for eggprodusentene på en god måte. Vilkårene fra Konkurransetilsynet har ikke noen negativ innvirkning på Norturas formål med oppkjøpet, og nå ser vi frem til komme i gang med gjennomføring av de strategiene som er lagt, sier Kjell Clement Ludvigsen, juridisk direktør i Nortura.

Norskproduserte egg har en helt unik posisjon i verden ved at norsk landbruk, som en av få i verden, produserer egg uten salmonella. For Nortura skal oppkjøpet bidra til å styrke posisjonen til norske egg, man ser dessuten synergier mellom egen kompetanse og Steinsland & Co. Målet er blant annet å investere i ny teknologi som sorterer ut hanekyllingene tidlig i rugeprosessen når en robust metode for dette foreligger.

Steinsland & Co er en familiebedrift som ble etablert i 1953, og som driver rugeri og oppal av unghøner på Bryne i Rogaland. I dag er det andre og tredje generasjon som eier og drifter selskapet.

Familien Steinsland har solgt to tredel av aksjene til Nortura. Steinsland omsetter for drøyt 50 millioner kroner, og beskjeftiger 11 årsverk fordelt på 15 ansatte.