Rapporter i Eggkontrollen

(01.02.24) De to første rapportene er nå tilgengelige i Eggkontrollen.

  • Dagliste: Denne viser det som er lagt inn i daglista i Eggkontrollen, satt opp i tabell og i diagrammer. Rapporten har ingen gjennomsnittstall, men gir en bedre oversikt enn å se på uke for uke der dere legger inn.
  • Innsettsplan: Dette er ikke så veldig nyttig for oss på egg, men for slaktekylling er den svært viktig. For egg viser den innsett de siste tre år, samt det neste innsettet når det nærmer seg.

Vi er klar over at de to rapportene som kommer nå er langt unna å være en fullgod Eggkontroll, men vi kan se på dette som at vi har fått «gjennomslag i tunellen». Når vi nå har forbindelse mellom Eggkontrollen og rapport-plattformen, kan arbeidet med mer komplekse rapporter komme i gang for fullt.

Rapporter er tilgengelig inne i Eggkontrollen på Min Side, ved å trykke på «Rapporter».

Følg med – vi kommer til å legge ut nye rapporter pø om pø framover.

Bildevisning av rapporter (fra nyhetsbrev 31.01.24)