Nortura Samvirkekylling

Nortura Samvirkekylling er en driftsavdeling i Nortura SA, og holder til i Våler i Solør. Bak beskjedne fasader skjuler det seg en stadig voksende produksjonsbedrift som er selve navet i norsk slaktekyllingproduksjon. Det er her det hele starter i Norge.

Foto: Carina Musk Andersen

Nortura Samvirkekylling ruger og klekker foreldredyr for hele Nortura sin verdikjede for kylling, men også for andre aktører i det norske markedet.

Kyllingene er av typen ROSS 308 og ulike RANGER varianter. Ross 308 er en hybrid, basert på krysning av ulike avlslinjer for å oppnå ønskede egenskaper. Ross 308 er en av verdens mest brukte hybrider til slaktekyllingproduksjonen. Ranger er en fellesnevner for en saktevoksende rase og i januar 2020 vil de første kyllingene av RANGER GOLD klekke. De siste årene har det vært en klar dreining av avlsmålene fra fokus på tilvekst til mer vekt på dyrevelferd, helse og fruktbarhet.  Tilvekst, dyrevelferd og fruktbarhet er nå likevektige i avlsarbeidet.

Nortura Samvirkekylling vil i 2019 klekke ca. 430 000 foreldredyr og ca. 34,5 millioner slaktekyllinger. Noe som tilsvarer over 44 % av den totale klekkingen av slaktekylling i Norge.

Nortura SA har investert over 100 millioner kroner på Nortura Samvirkekylling i perioden 2013-2015. Dette resulterte i en betydelig økt rugerikapasitet av slaktekyllinger, slik at vi er rustet for å klekke inntil 50 millioner daggamle kyllinger pr år. Med økt produksjonskapasitet er det også investert i nye ruge og klekkemaskiner som er tilpasset dagens hybrider.

I arbeidet med å identifisere de befruktede eggene etter 18 dagers ruging har rugeriet oppgradert dette med en egen pulsmåler som føler kyllingens pulsslag inne i egget. Denne kommer godt med før eggene skal videreføres til klekkemaskinen.

Gode løsninger for smittesikring, hygiene, HMS og effektivitet ble også et resultat etter utbyggingen.

De viktigste investeringene Nortura Samvirkekylling gjør, er i de ansatte. Vi har ansatte med fagutdannelse innenfor industriell matproduksjon, ulike tekniske fag, veterinærfaget, inkubasjonsteknikk og logistikk. Det er stadig oppdatering og faglig påfyll innenfor de ulike fagområdene, enten ved eksterne kurs / samlinger eller mer lokale sammenkomster.

I 2018 hadde rugeriene sitt første ETISKE REGNSKAP. Dette er en årlig revisjon der kyllingen og enkeltindividet står i fokus. Vi ønsker at alle kyllingene skal ha det bra og inviterer derfor eksterne revisorer / veterinærer til rugeriet over et par dager, der de reviderer oss på hvordan vi tar fram kyllingen og ser enkeltindividet og dens behov. Revisjonen gjennomføres årlig og f.o.m 2020 vil disse revisjonene komme uanmeldt. 

Anne med nyklekte kvalitetskyllinger fra foreldredyrsrugeriet
Anne med nyklekte kvalitetskyllinger fra foreldredyrsrugeriet

Siw Christin i sving med overflytting av egg fra ruging til klekking
Siw Christin i sving med overflytting av egg fra ruging til klekking

Nortura har verdens ledende avlsfirma innenfor slaktekylling - Aviagen - som leverandør av dyremateriale. Fram til 2004 var produksjonen av slaktekylling basert på import av daggamle besteforeldredyr fra Skottland. Fra 2005 ble dette endret til at Nortura Samvirkekylling nå importerer rugeegg til foreldredyr fra Aviagen SweChick i Sverige.

Besteforeldregenerasjonen er i Sverige, og rugeegg til foreldredyr importeres herfra og klekkes i Nortura Samvirkekyllings eget rugeri for foreldredyr. De daggamle foreldredyrene blir sendt til oppalere som har flokken i ca 18 uker. Deretter blir flokken flyttet til en rugeeggprodusent, hvor selve produksjonen av rugeegg foregår. Rugeegg fra foreldredyrene blir deretter transportert til Nortura Samvirkekyllings rugeri for slaktekylling. Her klekkes daggamle slaktekyllinger som leveres til slaktekyllingprodusentene.

Nortura har nært samarbeid og kontakt med Aviagen gjennom mange kanaler og møtefora, både uformelle kanaler og mer offisielle møter. Det meste av kontakten koordineres via Aviagen SweChick.

Noen faste møtepunkter:

  • Customer Meeting for alle Aviagen SweChicks sine kunder, normalt i januar.
  • Nutrition Week, møter med fôrprodusentene, normalt i april/mai
  • Hatchery Week, møter med rugeriene, normalt i oktober
  • Service Week, to besøksuker i året fra servicetekniker, en uke i Rogaland, en uke på Østlandet.

I tillegg arrangeres møter for veterinærer, det avholdes møter og besøk på sak, og saker tas opp per epost og telefon. Aviagen er lydhøre for norske erfaringer og synspunkter. Gjennomslagskraften øker vesentlig når "Norden" kan tale felles sak via Aviagen SweChick.