Fjørfeskole for eggprodusenter

(27.06.24) Denne høsten vil Fjørfeskolen for eggprodusenter arrangeres i Trøndelag, dette er et A- til Å- kurs som skal dekke viktige aspekter ved produksjonen.

Kurset inkluderer blant annet adferd og velferd, helse, fôring og ernæring, klimastyring, lys, renhold og smitteforebygging, samt driftsstyring og aktuelle utfordringer gjennom innsettet. I tillegg selvsagt relevante regelverk som lover og forskrifter og bransjespesifikke krav til produksjonen.

Målgruppen er praktiserende bønder, uavhengig av erfaringsnivå. Undervisningen tilstreber et praktisk tilsnitt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om eksakt dato og sted etter sommeren.

Norturas Fjørfeskole