Slakteveker småfe 1. halvår 2024

(Oppdatert 08.04.24) Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2024. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde.

Planen er ikkje hogd i stein. Vi endrar slakteveker dersom det er gode grunnar for å gjera det.

Nortura har innmeldt over 20 000 småfe til uke 10. På grunn av begrenset slaktekapasitet og ønske om størst mulig salg av ferske lam, blir ca 8000 småfe skyvd til uke 11 og 12. Alle som får levere i uke 10, får melding om dette senest i løpet av torsdag 29. februar.

Husk å merke innkjøpte værer og kåra værlam med hvitt øremerke!

NB: Det er scrollefelt i botnen av tabellen for å få med alle anlegga om du åpner artikkelen fra mobil eller små skjermer.

Ukenr Innmeldings-frist kl. Bjerka Målselv Karasjok Malvik Gol Førde Sandeid Forus
15 02.04.2024 08.00 1 1 1 1 1 1 1 1
16                    
17 16.04.2024 08.00       1 1 1 1  
18 23.04.2024 08.00 1 1 1         1
19 29.04.2024 08.00       1 1 1 1  
20 07.05.2024 08.00               1
21 14.05.2024 08.00 1 1   1   1 1  
22 21.05.2024 08.00     1   1     1
23 28.05.2024 08.00   1   1 1 1    
24 04.06.2024 08.00             1 1
25 11.06.2024 08.00 1 1   1 1     1
26 18.06.2024 08.00     1     1 1  
27 25.06.2024 08.00 1 1     1      
28                    
29                   1


Tilbake til småfesiden