Slakteveker småfe 1. halvår 2024

(Oppdatert 24.05.24) Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2024. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde.

Planen er ikkje hogd i stein. Vi endrar slakteveker dersom det er gode grunnar for å gjera det.

Husk å merke innkjøpte værer og kåra værlam med hvitt øremerke!

NB: Det er scrollefelt i botnen av tabellen for å få med alle anlegga om du åpner artikkelen fra mobil eller små skjermer.

Ukenr Innmeldings-frist kl. Bjerka Målselv Karasjok Malvik Gol Førde Sandeid Forus
22 21.05.2024 08.00     1   1     1
23 28.05.2024 08.00   1   1 1 1    
24 04.06.2024 08.00             1 1
25 11.06.2024 08.00 1 1   1 1     1
26 18.06.2024 08.00     1     1 1  
27 25.06.2024 08.00 1 1     1      
28                    
29                   1


Tilbake til småfesiden