Fagpersoner på småfe i Nortura

Under Kontaktinfo finner du alle kontaktpersoner i Nortura Medlem, her er fagpersonene på småfe i Nortura.

Fagansvar småfe

Roy Albertsen, regionsjef Midt, fagansvarlig småfe i Nortura

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 913 70 445
E-post

Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Tlf: 22 09 36 26
Mob: 971 77 659
E-post

   

Fagpersoner småfe i region Nord

Bernt Mikalsen, rådgiver småfe

Kontorsted: Vik, 9475 Borkenes

Mob: 481 84 782
E-post

Linn Hege Engen, rådgiver småfe tilførselsområde Bjerka

Kontorsted: Sentrum Næringshage, 8680 Trofors

Mob: 476 65 959
E-post

   

Fagpersoner småfe i region Midt

Bjørn Wæhre, rådgiver, tilførselsleder og fagansvarlig i region

Kontorsted: Nortura Malvik

Tlf: 73 98 73 35
Mob: 906 04 293
E-post

Stig Runar Størdal, rådgiver småfe

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura Malvik

Mob: 941 34 988
E-post

  

Fagpersoner småfe i region Vest

Siri Kvam Haugland, tilførselsleder småfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 928 85 919
E-post

Karluf Håkull, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Sandeid

Tlf: 52 76 42 07
Mob: 971 65 537
E-post

Johannes Nedrebø, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 57 83 47 45
Mob: 905 71 243
E-post

Einar Helge Haugstad, rådgiver småfe

Kontorsted: 6770 Nordfjoreid

Mob: 480 38 573
E-post

Øystein Bjelland, rådgiver småfe

Kontorsted: Hjemmekontor, 4150 Hjelmeland

Mob: 992 56 458
E-post

Stian Espedal, tilførselsmedarbeider småfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 979 58 151
E-post

Birgitta Tjørhom, rådgiver småfe i Agder-fylkene

Kontorsted: Hjemmekontor på Tjørhom i Sirdal

Mob: 911 16 545
E-post

   

Fagpersoner småfe i region Øst

Erling Skurdal, tilførselsleder småfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 900 91 319
E-post

Kjersti Norin, rådgiver/tilførselsvarlig Østerdalen

Kontorsted: Nortura Tynset

Mob: 901 85 079
E-post

Eirin Sveahaugen, rådgiver småfe 

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob. 971 99 421
E-post

Vinni Foss, rådgiver småfe

Kontorsted: Nortura Gol

Tlf: 32 02 96 05
Mob: 990 22 805
E-post

Torhild Sisjord, rådgiver småfe

Kontorsted: Bygdesentralen, Hjartdal, 3690 Hjartdal

Mob: 902 04 121
E-post

Toril Hårdnes, rådgiver småfe

Kontorsted: Hjemmekontor Alvdal

Mob: 416 31 205
E-post

Eirik Kolbjørnshus, rådgiver småfe og bygg til sau

Kontorsted: Hjemmekontor, Rogne i Valdres

Mob: 906 36 310
E-post

   

» Kontaktinfo Nortura Medlem