Lang erfaring som tillitsvalgt i Nortura

(01.06.22) Ole Johannes Egeland har vært tilknyttet Nortura som eier, produsent og tillitsvalgt i mange år. Denne våren rykket han opp fra vara til fast medlem i Norturas konsernstyre.

Han har allerede lang erfaring som tillitsvalgt i Nortura, Ole Johannes Egeland. Kyllingbonden fra Spydeberg har siden 2008 hatt en rolle i eierdemokratiet. Blant annet som leder for fagutvalg fjørfekjøtt, RU-leder for region Øst og varamedlem til konsernstyret. I tillegg har han erfaring som styremedlem i Norturas datterselskap Norfersk.

Denne våren ble han valgt inn som fast medlem i Nortura SAs konsernstyre. Dette skjedde under årsmøtet i Nortura i april.

– Jeg synes det er veldig interessant å følge med på det som skjer i selskapet. Og når man engasjerer seg, kan en også være med på å påvirke resultater, sier Egeland.

Ser om kyllingene trives

Siden 1999 har Egeland drevet og videreutviklet familiegården Olavsrud i Indre Østfold, sammen med kona Leikny Wiersholm Egeland. På gården har de 500 dekar dyrka mark, de driver noe skog, produserer kylling for Nortura og and for Gårdsand.  (Nortura eier 20 prosent av Gårdsand).

– Fjørfekjøttproduksjon er veldig korte intervaller. Derfor må man være tett på under hele produksjonen. Jeg synes det er veldig interessant å være i fjøset og påvirke de resultatene vi får der, sier Egeland.

Derfor var det også naturlig for familien å investere i et nytt høyteknologisk kyllingfjøs i 2018.

– Kyllingproduksjon er forholdsvis datastyrt, men det hjelper ikke det dersom vi som produsenter ikke er inne i husdyrrommet og føler miljøet på kroppen, og ser hvordan kyllingene oppfører seg. Vi kan se på dem om de trives, sier Egeland.

Spent på saker om pandemi-effekter

Ole Johannes, eller Ole Johs som han kalles av kjente, har utdanning som landbruksmekaniker og agronom. I tillegg har han i mange år jobbet i brannverntjenesten i Forsvaret. Brannvern jobber han også med i dag, i et kommunalt brannvesen.

Selv om Egeland allerede kjenner Nortura godt, erkjenner han at han har mye å lære som ny i konsernstyret. Saker om industristrukturen og effekter av pandemi og økte kostnader ifb med krigen i Ukraina, er høyt oppe på Egelands interesseliste.

– Økte energiutgifter påvirker oss som produsenter, og det påvirker også Nortura som konsern. Det blir interessant å se hvordan dette vil påvirke vår handlekraft fremover, sier Egeland.

Se mer om Ole Johannes Egeland i videoen på toppen av saken.