Konsernstyret

Konsernstyret består av 14 personer, hvorav 9 er eiervalgte og 5 er ansattrepresentanter. De 9 eiervalgte representantene velges av Årsmøtet i Nortura.

Johan Narum (foto: Håvard Simonsen, Faktotum)

Johan Narum, styreleder.

Narum er fra Toten i Innlandet, og ble valgt som styreleder i 2024. Han driver produksjon av rugeegg til slaktekylling, korn og grønnsaker. Han har i tillegg en solid økonomisk bakgrunn, blant annet som autorisert regnskapsfører og jobber i dag som økonomisk rådgiver i tillegg til å være bonde. Narum har lang og bred erfaring som tillitsvalgt i ulike landbruksorganisasjoner. Han satt i styret i Nortura fra 2016 til 2020, og er nestleder i styret i Landkreditt Bank AS.

Mob tlf 913 05 771 - E-post

Bente Borgen

Bente Borgen, nestleder.

Borgen er fra Sør-Fron i Innlandet, hun ble valgt inn i konsernstyret i 2021, nestleder fra september 2023. Er melkeprodusent og digitaliseringsrådgiver i Ringebu Kommune. Har master i ledelse og høyskolekandidat i husdyrbruk. Har jobbet 10 år i Nortura med ulike prosjekter som bla. livdyrportal. Bakgrunn som lærer innen i-mek og bygningsplanlegging, husdyrmiljø og sau og geit, på Høgskolen i Trøndelag. Tidligere verv som AU-leder i Tine Fron og i Bygdeungdomslaget lokalt og på fylkesnivå.

Se film med Bente

Mob tlf. 916 39 875 - E-post

Hans Amund Braastad er fra Fåvang i Innlandet.
Braastad ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver melk- og storfekjøtt og sau og vært gardbruker siden 1998. Har tidligere jobbet på regnskapskontor med føring av landbruksregnskap. Har fagbrev som landbruksmekaniker, og driftsteknisk kurs i skogbruk, og er utdannet agronom ved Forvalterlinja Vinterlandbruksskolen i Oslo. 

Har hatt ulike tillitsverv i landbruket som styremedlem i lokalt Bondelag, leder i Ringebu Fåvang Skogeierlag 2012-2017, leder i Imsdalen Statsallmenning, kretsleder i Nortura fra 2009, AU-medlem Innlandet storfe 2013-2017, og leder i RU-Innlandet 2017-2020.

Mob tlf 907 66 034 - E-post

Merethe Sund

Merethe Sund er fra Sømna i Nordland.
Sund ble valgt inn i konsernstyret i 2017. driver kombinertbesetning svin og melkeproduksjon. Allmenlæreutdanning Høyskolen i Nesna 1999, diverse videreutdanning Høyskolen i Nesna og NTNU 2001-2006. Jobbet 80 % som lærer 1999-2009. 100 prosent bonde fra 2009.

Kretsleder og AU-medlem i Region Nord, fagutvalget for svin, styremedlem i Sømna AP, styremedlem i Sømna Bondelag, kommunestyret i Sømna 2006-2010 og 2015-2019.

Mob tlf 478 81 461 - E-post

Tone Steinsland

Tone Steinsland, fra Bryne i Rogaland.
Steinsland ble valgt inn i styret i 2019. Tone Steinsland er medeier og daglig leder i Steinsland & Co, som er et rugeri som importerer og oppformerer avlsdyr, klekker daggamle kyllinger til verpehøns, i tillegg til å oppdrette verpehøner. Før hun som 29 år gammel odelsjente ble en del av driften hjemme på Steinsland, jobbet Tone i Kverneland Group på konsernnivå. Hun har også studert og jobbet 6 år i Australia.  

Utdannelse: Bachelor of Business, Master of International Relations og AFF sitt Solstrandprogram.   

Mob tlf 974 22 423 - E-post

Ivar Strand

Ivar Strand, fra Snåsa i Trøndelag.
Strand ble valgt inn i konsernstyret i 2023, driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon. Utdannet siviløkonom fra BI Sandvika. Har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i 5 ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene.

Les mer og se film om Ivar

Mob tlf. 958 70 270 - E-post

Linda Gjerde Myren Linda Gjerde Myren, fra Valldal i Møre og Romsdal.

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022, driver som svin- storfe og småfeprodusent, og driver i tillegg eget firma innen regnskaps- og økonomirådgivingstjenester. Tidligere nestleder i RU-Nordvest, AU-medlem gris og leder i fagutvalg gris i perioden 2010 – 2014. ​Styremedlem og nestleder i Norsvin SA, 2013 – 2019.​

Les mer og se film om Linda

Mob. tlf. 481 42 530 - E-post

Ole Johs Egeland Ole Johs Egeland, fra Spydeberg i Østfold.​

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022. Egeland driver med slaktekylling, and, korn og skog.​ AU-medlem og leder i fagutvalg fjørfekjøtt, AU-leder Øst fra 2020 – 2022. 1.vara til styret i Nortura fra 2021 – 2022. Styremedlem i Norfersk.​

Les mer og se film om Ole Johs

Mob. tlf. 909 93 053 - E-post

Einar Meisfjord, 36 år, fra Leirfjord på Helgeland i Nordland. 
Ble valg inn som 1. vara til styret i 2023, gikk inn som fast styremedlem 29. august.
Driver med melkeproduksjon på storfe. Gift og har to barn.​ Har bachelorgrad i Husdyrfag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer (2008).​ Mastergrad i Utmarksbasert næringsutvikling (økonomi og bioenergi), Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Ås (2010).​ Jobbet fra 2010 til 2015 som rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Oslo.​ Har vært rådsmedlem og konsernstyremedlem i Tine SA, og styremedlem i Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk). Har siden 2019 sittet i kommunestyret og kontrollutvalget i Leirfjord Kommune.​

Mob tlf 950 71 763 - E-post

Kenneth Johansen

Kenneth Johansen er konserntillitsvalgt for de LO-organiserte i Nortura. Johansen er ansatt ved fabrikken i Sarpsborg og har jobbet ved Nortura Sarpsborg siden 1997. Han har vært klubbleder siden 2006, siden 2008 har han vært regiontillitsvalgt for øst. Valgt inn som ansatterepresentant i konsernstyret i 2015, men har i praksis vært med i styret fra 2014 som vararepresentant.

Mob tlf 917 73 872 - E-post

Ken Ove Sletthaug

Ken Ove Sletthaug er ansatt ved fabrikken på Forus, og har hatt tillitsverv i kjøttsamvirket siden 1992. Han har vært styremedlem i Gilde Norsk Kjøtt siden 2000. Sletthaug sitter i NNNs landsstyre samt forhandlingsutvalget for kjøtt, er kjøttskjærer og bosatt i Sandnes.

Mob tlf 905 55 685 - E-post

Erlend Rønning

Erlend Rønning er ansatt som konserntillitsvalgt i Nortura for YS, har jobbet i Nortura/Gilde siden 2002, i Ytre Salg i Midt-Norge, tiltro som konserntillitsvalgt i august 2016. Ansatt i Nortura siden 2002. Valgt inn i konsernstyret i 2017 som ansatterepresentant fra YS.

Mob tlf 915 68 001 - E-post

Ronny Aunan er ansatt ved fabrikken i Steinkjer
Ny styremedlem fra de ansatte i NNN, valgt inn i 2019.

Starta i Nortura i 1993, utdannet kjøttskjærer, men har også jobbet som slakter i 5 år. Starta som tillitsvalgt på Nortura Steinkjer i 2004, hovedtillitsvalgt fra 2015, leder i NNN Avdeling 27 Nord-Trøndelag fra 2017, fylkeskoordinator NNN Trøndelag fra 2017, styremedlem LO Steinkjer og omegn 2017 - 2019. Hovedtillitsvalgt i Region-Nord fra 2019. Holder på med LO-skolen p.t.

Mob tlf 934 31 579 - E-post

Live Major

Live Major er ansatt ved fabrikken på Hærland.

Valgt inn i konsernstyret i 2023, har også vært i konsernstyret som ansatterepresentant i perioden 2009-2016. Har jobbet i Prior siden 2002. Først i Rakkestad, videre på Hærland. Har vært hovedtillitsvalgt på fabrikk (Rakkestad/Hærland) siden 2005. Hovedtillitsvalgt for hele Prior-området i perioden 2009-2016. Var organisasjonsarbeider i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund/Østfold i ett år som ett prøveprosjekt.

Mob tlf 472 62 455 - E-post