Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(04.03.16) Vi sender deg med dette vårt første nyhetsbrev. Det har over tid vært tanken å få etablert et nyhetsbrev på fjørfekjøtt tilsvarende hva som er gjort innenfor konsumegg. Dette har vært etterspurt og savnet. Vårt mål er å sende nyhetsbrev regelmessig. Minst åtte ganger i året, men så ofte som behovet tilsier.

KyllingAv: Ola-Bjørn Haugbråten, fagansvar for fjørfekjøtt i Nortura

Vi i Team Fjørfekjøtt vil stå for det redaksjonelle, men vårt mål er å etablere dette som en plattform der alle i varestrømmen bidrar. Her vil ingen nyheter være for små eller stor, og vi vil selvfølgelig ut over produksjonene (oppal, rugeegg, kylling og kalkun) trekke med rugeridrift og slakteridrift.

Forhold knyttet til marked skal vi og ha med, men her må det være en balanse av hva vi kan skrive og hva vi kan fortelle om i møter.

I dette første nyhetsbrevet blir kyllingen svært toneangivende, men vi ønsker fremtidig å ha balansert innhold fra alle produksjoner samt forhold knyttet til drift.

Nyhetsbrev fjørfekjøtt 1-16, pdf.