Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(09.05.16) Behov for økte reduksjoner i produksjon av kalkun.

KalkunVi informerte i desember om bakgrunn og behov for reduksjon i produksjon av kalkun.

Det ble innført en reduksjon i belegg fra 5,23 til nå 4,9 innsatte per kvadratmeter, og at storparten av kombiprodusenter ble overført til å produsere kylling i 2016.

Dette skjedde som en konsekvens av et svakt salg av brystfilet inn mot jul/nyttår, og at iverksatte markedstiltak ikke hadde hatt ønsket effekt. Inngående lager av brystfilet i 2016 var kritisk høyt.

Nyhetsbrev nr 6-16