Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg

(29.01.16) Medlemsnytt fra Team egg januar 2016.

EggAvregningsgrunnlag 1. leveranse
Dann og vann kommer det spørsmål om hva som legges til grunn for avregning av første leveranse fra nytt innsett.
Oftest blir denne leveransen videresendt til Revetal hvor eggene brukes til foredling. Når leveransen tas inn på pakkeriet, blir den veid. Ut fra snittvekt foretas det da en vektfordeling ut fra standard erfaringstall. Det samme gjelder for sortering.

I og med at vi nå også pakker noe S-egg til dagligvare, blir også en del førsteleveranser kjørt gjennom pakkemaskinen på vanlig måte. Da er det selvsagt det aktuelle resultatet fra kjøringen som gjelder. I og med at denne første leveransen kan pakkes, bør eggene også sorteres/vaskes på vanlig måte.

Noen ganger kjøres deler av første leveranse gjennom maskinen, da er det mest aktuelt å kjøre de ferskeste egga, altså de egga som da har den største eggvekta. Av den grunn er det av vesentlig betydning at pallene er nummerert etter alder på egga.

Les hele Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg, pdf.

Se også Min Side Eggavregningsrapport, pdf.