Årets Husdyrtreff-vinnere på fjørfeproduksjon kommer fra Tomb Videregående skole, Råde

(01.06.23) Elevene som valgte å skrive oppgave om fjørfe til årets Husdyrtreff, besvarte oppgaver knyttet til fjørdrakt og gjødsel fra verpehøner. De beskrev også I-mek i kyllinghuset, og kyllingens bevegelsesmønster. Til slutt besvarte de en oppgave knyttet til samvirkenes rolle.

Fra venstre: Mia Elise Kopperud, Mari Olea Krog og lærer Tore Framstad

I oppgavene om verpehøns skulle elevene blant vurdere forhold som kan påvirke fjørdraktutviklingen, og hvilken betydning fjørdraktas beskaffenhet har for hønene og for bonden. De ble også bedt om å beregne verdien på hønsegjødsel og å beskrive hva som gjør at hønsegjødsel er kraftigere enn gjødsel fra andre dyreslag. Elevene ble videre bedt om å beskrive i-mek i kyllinghus, med vekt på vann- og fôrtilgang og å observere en flokk med slaktekyllinger, for så å beskrive flokkens atferdsmønster. I den siste oppgaven skulle elevene beskrive fordeler og ulemper med å være organisert som et samvirke, og å si noe om styring av markedsbalanse for kylling, kalkun og konsumegg.

Vinnergruppen bestod av Mari Olea Krog og Mia Elise Kopperud, fra klasse LA2A på Tomb videregående skole. Mari Olea og Mia Elise svarte godt på oppgavene, kom med egne refleksjoner, og brukte egne bilder i besvarelsen. De skrev også et fint sammendrag som avslutning på besvarelsen.

Mari Olea er oppvokst på gård i Rødenes i Marker kommune, hvor familien driver eggproduksjon med 7 500 høner. De har også 30 ammekyr av rasen østlandsk rødkolle.

Mari Olea skal gå VG3 agronom neste skoleår, og planen er å ta studier innen landbruk før hun overtar hjemgården.

Mia Elise kommer fra Eidsberg i Indre Østfold, og har interesse for sau og gris. Mia Elise har ikke bestemt seg for hva hun skal gjøre etter at tiden på Tomb er over.

 

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.

Tomb Videregående skole i Råde i Østfold gjorde storeslem i årets husdyrtreff-konkurranse. Fire av fem landsvinnere kommer fra denne skolen.

Husdyrfaglærer Tore Framstad på Tomb blir pensjonist

En stor gratulasjon og takk til husdyrfaglæreren Tore Framstad på Tomb.

Tore er godt kjent for mange i husdyrmiljøet i mange ulike roller– de siste årene som lærer i husdyrfag på Tomb. Dette var siste året han var med som husdyrfagslærer. Tore har brukt Husdyrtreff i sitt undervisningsopplegg på Tomb gjennom alle år.

Elevene synes det er flott med realistiske oppgaver fra næringa, slik som Husdyrtreff oppgavene er, sier Tore. Husdyrtrefforganisasjonene ønsker han lykke til med pensjonisttilværelsen.

Likevel – som han selv sier, «dukker det opp noen som vil ha hjelp med noe husdyrfaglig, så står jeg klar.»