Årets Husdyrtreff-vinnere på melkeproduksjon kommer fra Tomb Videregående skole, Råde

(01.06.23) Årets landsvinnere for husdyrtreff melkeproduksjon er Jakob Huso og Solrun Marie Kopperud fra Tomb videregående skole.

Årets vinnere på Husdyrtreff melkeproduksjon, fra venstre Jakob Huso, Solrun Kopperud og lærer Tore Framstad

Årets oppgave på melkeproduksjon var delt inn i fire deler. I den første delen skulle elevene analysere dataene for en besetning fra kukontrollen. I den andre delen skulle de undersøke ordninger for levering av landbruksplast og reflektere over konsekvensene hvis dette ikke blir håndtert på riktig måte. I den tredje delen handlet det om avl, mens den fjerde delen omhandlet samvirke og ga rom for refleksjoner rundt dette temaet.

Elevene fra Tomb leverte en solid besvarelse med mange fine betraktninger. De utmerker seg spesielt med en god besvarelse om miljø og klima. De har satt seg inn i forskningsprosjekter innenfor reduksjon av metanutslipp og de positive effektene av beiting. Her trekker de fram både biologisk mangfold i jord og karbonbinding. De har også god kjennskap til returordningen for landbruksplast, har satt seg inn i fakta om plast fra landbruket og har funnet kontrete tall fra egen region om plastforbruk innen landbruket og gjenvinningsgrad.

De er bevisste på de miljømessige konsekvensene av at landbruksplast havner på avveie, samt de sanksjonene en bonde kan pålegges hvis plasten ikke blir returnert. 

Ellers har de god oversikt over melkeproduksjon og setter fingeren på de rette tingene i årsrapporten. Solrun kommer fra Eidsberg i Indre Østfold. Hun har interesse for storfe og mjølkeproduksjon. Planer videre i livet er bachelor i bioingeniør og videre master i bioteknologi. Drømmejobben er å få jobbe med avl hos Geno eller Tyr. Produksjonen hjemme er oppfôring av okser.

Jakob kommer fra Hemsedal og mjølkeproduksjon er hovedinteressen også her. Han har bakgrunn som avløser og har planer om å kjøpe seg gård.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.

Tomb Videregående skole i Råde i Østfold gjorde storeslem i årets husdyrtreff-konkurranse. Fire av fem landsvinnere kommer fra denne skolen.

Husdyrfaglærer Tore Framstad på Tomb blir pensjonist

En stor gratulasjon og takk til husdyrfaglæreren Tore Framstad på Tomb.

Tore er godt kjent for mange i husdyrmiljøet i mange ulike roller– de siste årene som lærer i husdyrfag på Tomb. Dette var siste året han var med som husdyrfagslærer. Tore har brukt Husdyrtreff i sitt undervisningsopplegg på Tomb gjennom alle år.

Elevene synes det er flott med realistiske oppgaver fra næringa, slik som Husdyrtreff oppgavene er, sier Tore. Husdyrtrefforganisasjonene ønsker han lykke til med pensjonisttilværelsen.

Likevel – som han selv sier, «dukker det opp noen som vil ha hjelp med noe husdyrfaglig, så står jeg klar.»