Årets Husdyrtreff-vinnere på saueproduksjon kommer fra Jønsberg Videregående skole, Stange

(01.06.23) Elevene som valgte sau i årets Husdyrtreff fikk i oppgave å analysere utskrifter og driftsopplegget til et sauebruk på Østlandet. Brukerne på denne gården ønsket også å redusere gjødselkostnadene sine gjennom å utnytte sauetallen bedre. Til slutt skulle elevene analysere Kjøttsamvirket og hva som skiller Nortura fra andre mottakere av slakt.

Årets landsvinnere på Husdyrtreff saueproduksjon, fra venstre lærer Gøran Danielsberg, Oliver Kvarberg, Liam Wang og Ingrid Knutsen.

Årets landsvinnere på Husdyrtreff sau kommer fra Jønsberg Videregående Skole. Gruppa består av Oliver Kvarberg, Liam Wang og Ingrid Knutsen. De leverte en veldig god analyse av drifta på sauegården og hvorfor sauebøndene oppnådde så både gode resultater, men de hadde også gode forslag på hva som kan forbedres. Tallen er et «plussprodukt» for denne gruppa, og de beskriver gode tiltak på hvordan tallen kan komposteres og bearbeides slik at det blir en gjødsel-ressurs for bonden. Til slutt viste gruppa at de hadde stor kunnskap om Nortura og hvor viktig Kjøttsamvirket er for leveringssikkerhet, prisdanning og faglig utvikling av bonden.

Liam Wang er oppvokst på en gård med ca. 60 vinterfôra sau i Folldal. Interessen for sau og husdyr har vært stor fra første stund. I framtida planlegger Liam å ta over gården til besteforeldrene sine, hvor han skal fortsette med sau.

Oliver Kvarberg kommer fra Åsmarka. Interessen for landbruket kom tidlig, og han har jobbet på gårder med ulike produksjoner som sau, ammeku, gris, kalkun og mjølkeku. Oliver har planer om å være avløser i noen år. Senere er planen og ta over gård, med drift av både ammeku og sau, håpet er også å kunne bli rådgiver.

Ingrid Knutsen er oppvokst på et småbruk i Vang med ca. 300 vinterfôra sau. Interessen for husdyr har alltid vært der, og praksis fra både sau, gris og mjølkeku kommer godt med. Ingrid ser for seg studier innen husdyr, enten på Ås eller i Steinkjer.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.

Tomb Videregående skole i Råde i Østfold gjorde storeslem i årets husdyrtreff-konkurranse. Fire av fem landsvinnere kommer fra denne skolen.