Landsvinnere husdyrtreff fjørfeproduksjon – Jønsberg videregående skole

(31.05.22) Jønsberg videregående skole i Stange Kommune på Hedemarken med de fire husdyrinteresserte elevene på VG 3 Landbruk, Amalie Løchting-Engen, Jakob Finstad Vold, Kristiane Arnseth Dobloug og Magnus Dale ble Husdyrtreffvinner på fjørfe.

Vinnere i fjørfeproduksjon fra venstre, Kristiane Arnseth Dobloug, Amalie Løchting-Engen, Jakob Finstad Vold og lærer i husdyrfag Inger Helene Lombnæs. Magnus Dale var ikke til stede da bilde ble tatt.

Amalie Løchting-Engen kommer fra Elverum. Hun fattet tidlig interesse for landbruket, og har jobbet på gårder med ulike produksjoner som gris, sau, kjøttfe, slaktekylling og sist sommer som seterbudeie.

Jakob Finstad Vold kommer fra gård i Stange med blant annet slaktekylling og korn. Interessen for husdyr kom tidlig, og han kjøpte ammekyr allerede som 14-åring. I dag teller besetningen 10 mordyr.

Kristiane Arnseth Dobloug er oppvokst på gård i Furnes, med korn og skog. Avløserjobb med mjølkeku og praksis fra maskinentreprenør er god ballast å ha med videre.

Magnus Dale er også oppvokst i Furnes. Husdyrpraksis startet han med i ung alder på setra hos sin onkel, og siden har han fortsatt som husdyravløser i tillegg til skolegangen.

Elevene har besvart oppgaver om både konsumegg og slaktekylling samt om samvirke og markedsregulering.

For verpehøns var utfordringen å sette seg inn i og svare ut spørsmål om en dag i hønas liv. Dette innebar både utforming av innredning og hvordan dette påvirker hønas adferd, til en praktisk gjennomføring av en stresstest som benyttes av dyreadferdsforskere. Det siste var gjennomført på en veldig god måte, og resultatene var også drøftet. For å besvare denne oppgaven hadde gruppa vært på besøk hos en eggprodusent.

De hadde også vært på besøk hos produsent og drøftet faglige utfordringer i kyllingoppgaven. En av utfordringene her var å vurdere nytten av investering i befuktningsanlegg. De skulle også gi gode råd til en produsent som hadde truffet dårlig på målpris og som hadde for høy "cv", det vil si for stor spredning i slaktevekt.

Avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen problemstillinger rundt samvirkeideologi samt konkrete markedsreguleringsordninger innen fjørfesektoren. Besvarelsen vitner om en gruppe som har lagt tid og engasjement i arbeidet og som viser god faglig modenhet i de vurderingene de har gjort.

Framtida ser Amalie for seg som praktiserende stordyrveterinær. Kristiane ser for seg studier innen skogfag på Ås, og etter hvert overtakelse av gården hjemme. Jakob skal jobbe innen anleggsbransjen noen år. Seinere er planen å ta over hjemgården og fortsette produksjonen med slaktekylling og bygge videre på kjøttfebesetningen. Magnus sikter inn på studier innenfor naturforvaltning.

Vi gratulerer Jønsberg med årets vinnere på fjørfe!

Pressekontakt:

Husdyrtreff: Nortura v. Sverre Rædergård, tlf. 408 64 575, epost sverre.redergard@nortura.no 
Jønsberg: Inger Helene Lombnæs, tlf. 453 76 293, epost inglom@innlandetfylke.no

 

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Som arrangører av Husdyrtreff synes vi at det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets vinnerlag på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets vinnerlag på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har vinnerlaget på fjørfeproduksjon!