Landsvinnere husdyrtreff saueproduksjon – Øksnevad videregående skole

(31.05.22) Anthony Strømstad Vassbø og Tollef Øksnevad fra Øksnevad videregående skole på Kleppe i Rogaland leverte årets beste oppgavesvar på sau og ble årets Husdyrtreffvinner på sau.

Årets Husdyrtreffvinnere på sau i sitt rette element, fra venstre Anthony Strømstad Vassbø og Tollef Øksnevad. Vi gratulerer Øksnevad med årets Husdyrteff-vinnere på sau!

De elevene som valgte sau som husdyr i årets Husdyrtreff konkurranse, fikk i oppgave å analysere sauekontroll-utskrifter og drifta til et ungt, ambisiøst gårdbrukerpar fra ei innlandsbygd på Østlandet. Paret ønsket tilbakemelding på sauedrifta si. Elevene fikk også utdelt analyser av grovfôret og skulle anbefale når de ulike grovfôrslaga skulle brukes gjennom vinteren og våren.

Gårdbrukerparet har valgt å levere slaktedyra sine til Nortura av følgende grunner:

– Nortura er garantisten for landbruk over hele landet, sikrer høyest mulig pris, kjøper slakt uansett markedssituasjon og bidrar til faglig utvikling.

Elevene skulle beskrive hva som er spesielt med Nortura som gjør at selskapet oppfyller alle disse kravene som mottaker av slaktedyr.

Elevene fra Øksnevad leverte en god analyse av produksjonsresultatene til sauebøndene, både hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre. De gav også praktiske, gode råd om tiltak for å bedre produksjonsresultatene. Anthony og Tollef var også flinke til å tolke grovfôranalysene og begrunne hvilke grovfôrslag som bør brukes når gjennom en innefôringssesong.

Til slutt viste elevene at de hadde satt seg godt inn i at Nortura er et samvirkeselskap og alle de viktige funksjonene som Nortura har som markedsregulator, prissetter i markedet og faglig utvikler av sauenæringa.

Kontaktlærer Rønnaug Haugland forteller at Tollef kommer fra sauegård med 150 vinterfôra sauer. Planen er å ta over drifta når han er ferdig utdanna agronom til sommeren. Anthony kommer også frå gård med 360 vinterfôra sau og 280 mjølkegeiter. I tillegg til å hjelpe til på gården, jobber han også som saueklipper. Siden han har eldre søsken, må Anthony ut på markedet å handle gård når den tid kommer.

Dette viser at det er to elever med mye god praktisk kunnskap, som ble årets velfortjente vinnere av Husdyrtreff på sau i 2022.

Pressekontakt:

Husdyrtreff: Nortura v. Finn Avdem tlf. 971 77 659, epost finn.avdem@norura.no
Øksnevad vgs: Rønnaug Haugland tlf. 993 40 626, epost ronnaug.haugland@skole.rogfk.no

 

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Som arrangører av Husdyrtreff synes vi at det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets vinnerlag på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets vinnerlag på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har vinnerlaget på fjørfeproduksjon!