Rådgiving på fjørfe og eggproduksjon

Våre rådgivingstilbud:

Ta kontakt med våre fagpersoner på egg eller fjørfekjøtt for å høre om våre tilbud på rådgiving.