Fagpersoner på storfe i Nortura

Under Kontaktinfo finner du alle kontaktpersoner i Nortura Medlem og Råvare, her er fagpersonene på storfe i Nortura.

Fagansvar storfe

Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 44 935
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Nord   

Christer Andre Skreslett

Christer Andre Skreslett, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Bjerka

Mob: 412 42 882
E-post

 

Birger Theodorsen, rådgiver storfe og livdyr

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 955 18 412 (ikke SMS) 
Mob: 974 12 705
E-post

Emma Lorentsen, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor Sømhovdveien 1, 8904 Sømna

Mob: 915 91 384
E-post

Arne Wiggo Theodorsen, medlemskontakt storfekjøttkontrollen

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 77 83 09 46
Mob: 976 69 002
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Midt

Silje L. Pynten, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Malvik

Tlf: 73 98 73 30
Mob: 917 21 785
E-post

Arnodd Kjenstadbakk, fag- og tilførsel storfe

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 970 71 605
E-post

Tore Brandtzæg, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 917 15 311
E-post

Ole H. Okstad

Ole H. Okstad, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 901 46 280
E-post

Tone Aune

Tone Aune, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 476 37 536
E-post

Ivar Arne Steinvik

Ivar Arne Steinvik, tilførselsmedarbeider

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 958 14 390
E-post

Kristian Messel Williamsen, rådgiver storfe (50 % stilling)

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura, Verftsgt. 10, 6416 Molde

Mob: 934 04 504
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Vest

Per Landa

Per Landa, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Sandeid

Mob: 411 01 259
E-post

Tonje Heggertveit

Tonje Heggertveit, rådgiver, storfekjøttkontroll (Førde, Vest)

Kontorsted: Nortura Førde

Mob: 902 84 546
E-post

Arild Grimeland

Arild Grimeland, tilførselsrådgiver, livdyrformidler område Førde

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 955 18 404 (ikke SMS) 
Mob: 975 22 505
E-post

Harald Selsaas, rådgiver økonomi/tilførsel

Kontorsted: Nortura Sandeid

Mob: 982 53 928
E-post

Katrine Hauso

Katrine Hauso, storfekjøttkontroll område Sandeid og Forus/Egersund

Mob: 476 75 411 
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Agro

Siri Kvam Haugland, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 928 85 919
E-post

Bengt Egil Elve, fagansvarlig storfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 906 21 201
E-post

Odd Finnesand

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 955 18 462 (ikke SMS) 
Mob: 913 19 980
E-post

Karin Fuglestad, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor / Nortura Forus

Mob: 480 11 629
E-post

Hildur Elisabeth Brøvig, rådgiver storfe i Agderfylkene

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 950 20 392
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Øst

Terje Nilsen, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 970 18 969
E-post

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver og fagsjef storfe 

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 918 34 180
E-post

Natalie Mørken, rådgiver storfe Vestfold og Telemark (permisjon)

Kontakt Terje Nilsen eller Johan Kopland

Grethe Ringdal, rådgiver storfe Hallingdal, Valdres, Numedal

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 991 59 210
E-post

Liv Astrid Varlo, rådgiver storfe, Akershus, Oslo og Østfold

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 481 92 911
E-post

Johan Kopland, rådgiver storfe, Midtre og Nedre Buskerud, Vest-Telemark

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 415 63 091
E-post

Frank Hermannsen

Frank Hermansen, rådgiver, tilførsel storfe, Vestfold og Nedre Telemark

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 970 19 046
E-post

Kirsti Mogen, Storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 33 72 60 90
E-post

Fagpersoner storfe Tilførselsområde Innlandet

Marianne Myki, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 480 27 385
E-post

Bjørg Granberg, rådgiver storfe, Glåmdalen, Elverum, Stange, Løten og Ringsaker (permisjon til 1.1.22)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Synnøve Kjeserud, rådgiver småfe og storfe (vikar for Bjørg Granberg i område Glåmdalen, Elverum, Stange, Løten og Ringsaker)

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 919 99 752
E-post

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver og fagsjef storfe 

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 918 34 180
E-post

Henning Holmøy

Henning Holmøy, rådgiver livdyr storfe

Kontorsted: Hjemmekontor, Auli

Mob: 482 62 565
E-post

Eirin Sveahaugen, rådgiver storfe Skjåk, Lom og Vågå

Kontorsted: Hjemmekontor/Nortura Otta

Mob. 971 99 421
E-post

Geir Olav Hagen, rådgiver storfe Dovre, Lesja, Nord-Fron, Sel, Sør -Fron, Ringebu, Øyer

Kontorsted: Nortura Otta

Mob: 918 40 210
E-post

Kjersti Norin, rådgiver storfe Østerdalen

Kontorsted: Vestateveien 299, 2560 Alvdal

Mob: 901 85 079
E-postTrond Alm, rådgiver storfe, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Toten, Land og Hadeland

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 901 37 994
E-post

Charlotte Mikkelsen

Charlotte Mikkelsen, Storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 487 (ikke SMS) 
E-post

» Kontaktinfo Nortura Medlem