Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe / Rådgiving /Fagpersoner

Verktøylinje

Fagpersoner på storfe i Nortura

Under Kontaktinfo finner du alle kontaktpersoner i Nortura Medlem, her er fagpersonene på storfe i Nortura.

Fagansvar storfe

Torgeir Erfjord, regionsjef Vest, fagansvar storfe i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 52 87 78 64
Mob: 48 01 17 26
E-post

Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 44 935
E-post

Øyvind Froknestad, spesialrådgiver bygg storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 911 78 106
E-post

Espen Kvålshagen, spesialrådgiver bygg til sau og storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf. 417 31 139
E-post

   
Fagpersoner storfe i region Nord   

Birger Theodorsen, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 77 07 97 34
Mob: 974 12 705
E-post

Trine Helene Myrvang, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor i Hommelstø

P.t. sykemeldt

Kåre Pedersen, rådgiver gris og storfe

Kontorsted: Hjemmekontor, Vegskiftebakken 8, 8255 Røkland

Mob: 911 81 084
E-post

Arne Wiggo Theodorsen, medlemskontakt storfekjøttkontrollen

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 77 83 09 46
Mob: 976 69 002
E-post

   
Fagpersoner storfe i region Midt

Arnodd Kjenstadbakk, tilførselsleder og fagansvarlig i region

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 970 71 605
E-post

Tore Brandtzæg, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 917 15 311
E-post

Jan Sigmund Sandsør, rådgiver storfe i 50 % stilling

Kontorsted: Hjemmekontor, Sørnesset 33, 7629 Ytterøy

Mob: 412 35 439
E-post

Lars Nordbotn, rådgiver storfe/prosjektleder storfekjøttprosjekt

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 476 26 059
E-post

Halstein Grønseth, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura, Verftsgt. 10, 6416 Molde

Tlf: 71 24 66 23
Mob: 952 17 283
E-post

Kristian Messel Williamsen, rådgiver storfe (50 % stilling)

Kontorsted: Nortura, Verftsgt. 10, 6416 Molde

Mob: 934 04 504
E-post

   
Fagpersoner storfe i region Vest 

Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 906 21 201
E-post

Arild Grimeland, tilførselsansvarlig område Førde

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 57 83 47 37
Mob: 975 22 505
E-post

Tonje Heggertveit, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 57 83 47 65
Mob: 905 04 994
E-post

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 52 87 78 27
Mob: 913 19 980
E-post

Dag Starheim, rådgiver

Kontorsted: Hjemmekontor, 6777 Stårheim

Mob: 918 09 065
E-post

Karin Fuglestad, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor / Nortura Forus

Mob: 480 11 629
E-post

Roy Erik Hetland, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Sandeid

Mob: 905 37 158
E-post

Erling Eggebø, livformidler kjøttfe

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 52 87 78 16
Mob: 414 10 538
E-post

Hildur Elisabeth Brøvig, rådgiver storfe i Agderfylkene

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 950 20 392
E-post

   
Fagpersoner storfe i region Øst

Maren Moseng Stumlien, tilførselsleder storfe region Øst, rådgiver storfe, Ringsaker, Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 975 83 446
E-post

Are Sæthre, rådgiver storfe, Telemark

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 918 32 896
E-post

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe, Buskerud (Ringerike og Hole, Sigdal, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal)

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 918 34 180
E-post

Morten Ueland, rådgiver storfe/livdyrformidler

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 913 07 878
E-post

Natalie Mørken, rådgiver storfe, Telemark og Vestfold (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord, Stokke, Lardal, Larvik)

Kontorsted: Nortura Tønsberg

(p.t. sykmeldt)

Liv Astrid Varlo, rådgiver storfe, Buskerud (Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Hurum, Røyken) og Vestfold, Bærum, Asker, Sørum, Fet, Rælingen,Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Oslo

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 481 92 911
E-post

Trond Johansen, rådgiver storfe, Østfold, Vestby, ski, Ås, Frogn, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk

Kontorsted: Nortura Sarpsborg

Tlf: 69 96 39 71
Mob: 905 61 378
E-postØystein Havrevoll, spesialrådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 98
Mob: 917 30 609
E-post

Bjørg Granberg, rådgiver storfe, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes + Hamar, Løten, Stange, Elverum, Trysil, Åmot

Permisjon fra 3. januar 2018

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 900 95 697
E-post

Nora Sandberg (vikar for Bjørg Granberg) rådgiver storfe, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes + Hamar, Løten, Stange, Elverum, Trysil, Åmot + Ringsaker.

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 991 55 210
E-post

Johan Kopland, rådgiver storfe, Vikersund, Åmot, Skotselv, Krøderen, Noresund, Prestfoss, Eggedal, Solumsmoen, Røyse, Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Tyristrand, Hønefoss

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 415 63 091
E-post

Grethe Ringdal, rådgiver storfe Hallingdal, Valdres, Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 991 59 210
E-post

Geir Olav Hagen, rådgiver storfe Gudbrandsdal

Kontorsted: Nortura Otta

Mob: 918 40 210
E-post

Stein Ivar Skreden, rådgiver storfe Gudbrandsdal

Kontorsted: Nortura Otta

P.t. sykemeldt

Kjersti Norin, rådgiver/tilførselsvarlig Østerdalen

Kontorsted: Nortura Tynset

Mob: 901 85 079
E-postTrond Alm, rådgiver storfe, Vest- Oppland

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 901 37 994
E-post

Kirsti Mogen, storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 33 72 60 90
E-post

Inger M. Damli Raknerud, storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 77
E-post

   

 

» Kontaktinfo Nortura Medlem