Arkiv for nyheter og artikler på fjørfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Norturas kjøp av Steinsland er godkjent

  (17.06.22) Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS, mot at flere vilkår innfris. Nortura forplikter seg til flere avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.

 • Lang erfaring som tillitsvalgt i Nortura

  (01.06.22) Ole Johannes Egeland har vært tilknyttet Nortura som eier, produsent og tillitsvalgt i mange år. Denne våren rykket han opp fra vara til fast medlem i Norturas konsernstyre.

 • Justering av avregnings- og livdyrpriser fra 4. juli

  (Oppdatert 03.06.22) Konsernstyret har nå justert prisendringene fra 4. juli, som følge forhold beskrevet i nyhetsbrev i dag. Endringene, og bakgrunnen for disse, ble redegjort for i produsentmøte på Teams, 31. mai og 2. juni.

 • Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

  (20.04.22, endret 03.06.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings– og livdyrpriser fra 4. juli 2022. Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsent-økonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Vi legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

 • Nortura og Ytterøykylling sammen om nytt slakteri i Trøndelag

  (16.03.22) Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt moderne slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Slakteriet vil øke konkurransekraften for begge selskaper gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader.

 • Feillagte egg i frittgående systemer

  (27.01.22) Et forhold som betyr mye for den som har sitt daglige virke i et hønsehus er i hvilken grad hønene legger sine egg i verpereiret. Det tar tid å plukke feillagte egg, og i tillegg øker behovet for eggvasking også vesentlig med mye feillagte egg. Og med økt vasking, noe avhengig av vaskemetode, øker også klinkuttaket.

 • Påske-volum på eggleveranser i januar

  (14.01.22) To av de største anleggene våre, Hærland (kylling) og Rakkestad (egg), har hatt tilnærmet full drift i hele perioden etter dataangrepet slo inn. Første uka i 2022 ser ut til å bli meget god og antall tonn med egg ut fra våre eggpakkerier tilsvarer samme mengde som vi opplever til påske.

 • Prior vil gradvis innføre ny kyllingrase i dagligvare

  (13.12.21) Norske forbrukere er i økende grad opptatt av bærekraftige valg. For å møte forbrukernes ønsker vil Prior sammen med NorgesGruppen introdusere saktevoksende kyllingrase i dagligvarehandelen. Innføringen vil skje gradvis.