Arkiv for nyheter og artikler på fjørfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Behov for nedjustering av kyllingproduksjonen for 2017

  (11.04.17) Vårt salg av kylling ligger så langt i år betydelig bak budsjett og volumambisjoner, med følge at vi har bygd lager siden nyttår. Det gjøres markedsmessige tiltak, med både aktivitetstrykk, videreutvikling av sortiment samt vurderinger på pris ut i markedet. Selv med økt salg og tiltak må produksjonen tas ned for å samtidig klare å redusere lageret. Med bakgrunn i dette er Råvare og medlem gitt i oppdrag å ta ned produksjonen av kylling med 2.000 tonn ut året 2017.

 • 145-klubben ved Hå Rugeri

  (03.01.17) Hå Rugeri har avholdt julebord der dyktige oppalere og rugeeggprodusenter har fått påskjønnelse for gode resultater.

 • Oppal og rugeeggprodusenter

  (19.12.16) Dette er våre oppal og rugeeggprodusenter i Nortura som torsdag 15. desember ble hedret for god innsats og bemerket med diplom fra avlselskapet Aviagen.

 • Hå Rugeri har vært vertskap for Aviagen SweChick Cross Service Visit

  (09.05.16) Tre dager i april hadde Hå Rugeri besøk av veiledere og produksjonsledere på foreldredyr fra Sverige, Danmark, Finland og Polen, i tillegg til representanter fra Aviagen SweChick og Aviagen i Skottland. Et Cross Service-besøk betyr at de ansvarlige for rugeeggproduksjonen i de forskjellige landene, som får foreldredyr fra Aviagen Swechick, samles for å utveksle erfaringer.

 • Tiltak mot antibiotikaresistens virker

  (30.04.15) Resultatene fra fjørfenæringens handlingsplan for 2014 mot ESBL viser at tiltakene har effekt. Kun en liten andel av de importerte partiene med avlsdyr var positive for ESBL viser tall fra Animalia.

 • Advarer sterkt mot fjørfe-etableringer

  (16.04.15) Den vanskelige situasjonen i både for egg- og kyllingprodusentene fikk naturlig nok mye plass i årsmøtedebatten. Det ble sterkt advart mot nyetablering, oppfordret til solidaritet mellom produsenter både internt i Nortura og på tvers av varemottakere. Flere var også frustrert over medieomtalene som har gitt så kraftige utslag i markedet.

 • Nortura med plan for utfasing av Narasin i kyllingfôr

  (04.12.14) Norsk slaktekyllingproduksjon har den siste tida blitt utsatt for et kolossalt råkjør i media. Funn av antibiotika-resistente bakterier på kyllingfilêt har ført til mange og til dels kreative spekulasjoner om årsak og virkning. ESBL, Kinolonresistens, Narasin og driftsformer har blitt blandet sammen til det totale kaos.

 • Endringer i prognoseavtale og unghøneforskuttering

  (24.11.14) Som de fleste vil være kjent med, har det i et par år vært snakka om å endre normal levealder for verpehøner fra 76 uker til 78 uker. Vi har nå besluttet at endringen blir gjennomført for innsett som blir 20 uker fra og med uke 5 i 2015. Disse flokkene vil da får avliving utsatt fra uke 8 til uke 10 i 2016.