Årets vinnere på Husdyrtreff Svin

(07.06.19) I år var det Amalie Fossum, Ingrid Sagvold Værdal og Marianne Hansen Fuglesang ved Mære Landbruksskole i Sparbu som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

Glade vinnere på Husdyrtreff Svin, Amalie Fossum, Steinar Viken(lærer), Gunnar Salberg Løe (lærer), Mona Langås (lærer), Ingrid Værdal og Marianne Hansen Fuglesang.
Glade vinnere på Husdyrtreff Svin, Amalie Fossum, Steinar Viken(lærer), Gunnar Salberg Løe (lærer), Mona Langås (lærer), Ingrid Værdal og Marianne Hansen Fuglesang.

Oppgaven besto av tre oppgaver. En driftsoppgave, der nøkkeltall fra besetningen ble presentert og elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag på hva som bør forbedres og hvordan. Elevene skulle også lage en smittevernplan på et tenkt bruk, og diskutere en samvirkeoppgave.

Elevene på Mære leverte solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak for å bedre resultatene. De laget en god smittevernplan, med en godt gjennomtenkt smittesluse, hvordan dyreflyten bør være og hvordan smittevern skal gjennomføres i daglige gjøremål. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.