Bli med i Helsegris

(Sist oppdatert 24.11.17) Helsegris er et nytt elektronisk dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for gris. Verktøyet er nettbasert og skal kvalitetssikre daglig praksis i besetningen, inkludert hygiene, helse og velferd. Det skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent.

Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura Av: Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura

Du som svineprodusent skal legge inn informasjon om din egen produksjon i en Helseplan. Hver besetning skal knytte seg til en fast veterinær som skal fungere som en rådgiver for besetningen. Ved hjelp av Besetningsjournalen vil veterinæren gå systematisk gjennom besetningen en til tre ganger i året med fokus på områder som blant annet helse, velferd og hygiene.

Besetningsjournalen vil danne grunnlaget for om svinebesetningen oppfyller svinenæringen sine kriterier for å selge og levere gris gjennom deres slakterier som Helsegris.

Systemet skal det sikre slakteriorganisasjonene god kvalitet. En forutsetning for å klare dette er at det foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene.

Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger og er frivillig.

Svineprodusenter og veterinærer oppfordres til å logge seg inn og registrere seg på helsegris.animalia.no.

Mer informasjon finner du i vedlegget under og på www.animalia.no.

Se vedlegg: Informasjon om Helsegris, pdf. 356 kb
 

Illustrasjon

Trenger du hjelp kan du ringe direkte til Animalia eller til din egen Helsegrisveterinær, eller du kan få hjelp av en av våre veterinærer på gris.

Hos oss er dette:

  • Eli Maria Stenklev, Øst, tlf. 979 77 252
  • Audun Skomsøy, Øst, tlf. 918 88 862
  • Flemming Meland, Vest, tlf. 473 83 001
  • Annbjørg Nernæs, Midt/Nord, tlf. 977 11 682
  • Ingeborg Ålmo, Midt/Nord, tlf. 414 37 882

Se på Dyrevelferdsprogram for slaktegris