God framdrift i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris

(14.12.18) Hele 78 % av de største besetningene er nå inkludert i Helsegris, og 63 % av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er inkludert. Målt i andel slaktede griser er total oppslutning per 12. desember 72 %.

Griser i bingenBesetninger med mer enn 50 griser står for 99 % av totalproduksjonen. De fleste av besetningene som ikke er inkludert pr. i dag er små. Næringen driver aktiv oppfølging av samtlige besetninger som pr. i dag ikke har meldt seg inn i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris.

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning. I hele 2018 har det vært arbeidet intensivt fra samtlige organisasjoner og aktører i svinenæringen for å etablere programmet og innlemme alle slaktegrisbesetninger i Helsegris – et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger.

Slakteriene vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent. Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og lukke avvik. Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret

Animalia har i løpet av året videreutviklet og tilpasset Helsegrissystemet til slaktegrisbesetninger. Det er utarbeidet veiledningsmateriell og fjøslogg til produsenter og avholdt kurs og fagmøter for produsenter, veterinærer, rådgivere og ansatte i Mattilsynet. Skreddersydde e-læringskurs og studiehefter i dyrevelferd er utviklet.

Se tall på Animalia sin nettside - som denne artikkelen er hentet fra.