Gode smittevernrutiner er helt nødvendig

(17.02.14, oppdatert 11.08.14) Afrikansk svinepest (ASP) ble 24. juli påvist på svin i en besetning med 19000 dyr i Litauen. Det er tidligere i 2014 påvist en rekke tilfeller av sjukdommen i Polen, europeisk del av Russland, Hviterussland og enkelttilfeller i Latvia. Det er tett kontakt mellom de baltiske statene og Norge, og gode smittevernrutiner er helt nødvendig for å begrense risiko for å få sjukdommen hit.

Å forebygge smittespredning er helt essensielt i norsk svineproduksjonAfrikansk svinepest (ASP) er en meget smittsom virussykdom hos svin. Dyra blir alvorlig sjuke, ofte dør de raskt. Det finnes ikke effektiv behandling eller vaksine mot afrikansk svinepest. Hvis viruset kommer inn i kommersiell svineproduksjon får det svært alvorlige følger.

Det er etter hvert mange utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon, Polen og nettopp Litauen er de landene det har kommet flest fra. Alle dyreeiere har et ansvar for å ha effektive smitteverntiltak i sin besetning, og dette blir ekstra viktig hvis man har medarbeidere som har kontakt med produksjon i andre land.

De viktigste tiltakene er:

 • God personlig hygiene
 • Konsekvent bruk av smittesluse
 • Respekt for karensdager etter kontakt med husdyr i andre land
 • Aldri gi matrester til husdyr

Unngå smitte
Å forebygge smittespredning er helt essensielt i norsk svineproduksjon. Dette gjelder både smitte fra utlandet, smitte mellom besetninger og smitte mellom avdelinger i besetningen.

For å unngå smitte fra utlandet må du huske på å:

 • overholde anbefalte tidsgrenser etter besøk i andre land, husk 48 timer og 72 timer
 • dusje og skifte klær og sko etter besøk i andre land
 • aldri gi matrester til grisene

For å unngå smitte mellom besetninger er det viktig at:

 • smitteslusa benyttes hver gang
 • innkjøp av dyr foregår gjennom faste avtaler, enten det gjelder purker eller smågris
 • gris med forskjellig helsestatus ikke blandes

For å unngå smitte innen besetningen er det viktig med:

 • seksjonering i besetningen, det vil si at et rom kun inneholder dyr i en bestemt aldersgruppe
 • tømming og rengjøring av avdeling før nye dyr settes inn
 • vask av støvler mellom avdelinger, og bruk av eget utstyr (skraper) for hver avdeling

Koorimp har utarbeidet opplæringsmateriellet "Smittesikker" for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk. Det kan bestilles gratis ved å ringe Animalia, 23 05 98 00 eller send epost til koorimp@animalia.no