Informasjon om Mattilsynets varslede tilsynskampanje

(Oppdatert 06.11.20) Som kjent har Mattilsynet varslet en tilsynskampanje hos svinebesetninger i 2021. Utvelgelsen av besetninger skal være tilfeldig, og det er Veterinærinstituttet som skal gjøre denne jobben for Mattilsynet.

I tilsynskampanjen er det dyrevelferd som står i fokus, og det vil blant annet bli sett på bruk av sjukebinger, håndtering av sjuke og skadde dyr, avliving, bruk av rote- og aktivitetsmateriale etc.

Mattilsynet holder på å lage veiledere rundt de ulike kravpunktene og vi har fått innspill om at disse veilederne skal være klare i slutten av november. Mer informasjon vil bli sendt ut da. Etter planen skal tilsynskampanjen begynne i januar. 

Mattilsynet har nå opprettet en nettside for svinekampanjen.

Har du spørsmål om regelverk, eller ønsker å diskutere noe, så ta gjerne kontakt med en av våre svinerådgivere eller spesialveterinærer på svin. 

Hvis du ikke vet hvem som er rådgiver i ditt tilførselsområde, finner du oversikt og kontaktinformasjon her.