John Harald Johnsen er uslåelig på slaktegris

(30.04.20) John Harald Johnsen fra Nesna er på Ingris-toppen slaktegris for sjette gang. Den superflinke slaktegrisprodusenten fra Nordland oppnår 497 poeng i Ingris-resultatene for beste slaktegrisbesetning i 2019 som Norsvin nå har publisert.

Besetningen kan vise til imponerende produksjonsresultater som 1206 gram i daglig tilvekst, 2,28 FEn per kilo tilvekst, 0,4 prosent dødelighet og 62,2 i kjøttprosent. Slaktegrisen til Johnsen har i gjennomsnitt 68 fôr-dager fra innsett til slakting, viser resultatene.

Johnsen mottar SPF-gris med rasekombinasjonen landsvin mor og duroc far fra sin faste og lokale smågrisleverandør Sissel og Trond Mehus.

Vi i Nortura er stolt over våre flinke produsenter, og gratulerer igjen!

Ingris 2019 – Resultater mot nye høyder
Effektiviteten hos norske purker viser en stor framgang også i 2019. Vi har sett en betydelig økning i kullstørrelsen de siste seks årene. Det er svært positivt å se at samtidig som antall fødte griser per kull har økt, har også overlevelsen hos spedgrisene blitt høyere. Resultatene tyder på at purkene samtidig får stadig bedre holdbarhet, ved at antall kull før utrangering øker hos TN70-purkene.

Vi ser også en positiv utvikling i grisingsprosent som nå ligger på 85 og har økt med ca. 4 prosentpoeng de siste fire årene.

Se alle Ingris-resultatene fra 2019 på Norsvin sin nettside